Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6993
Başlık: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi amfi çatısının güneş elektriği potansiyelinin tahminlenmesi
Diğer Başlıklar: Estimating solar electricity potential of Uludag University Agricultural Faculty lecture theater rooftop
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-5741-8841
0000-0001-6349-9687
Taşkın, Onur
Vardar, Ali
Anahtar kelimeler: Gölgelenme
Güneş enerjisi
Simülasyon
Shading
Simulation
Solar energy
Yayın Tarihi: 15-Kas-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Taşkın, O. ve Vardar, A. (2019). "Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi amfi çatısının güneş elektriği potansiyelinin tahminlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 45-51.
Özet: Günümüzde artarak devam eden elektrik enerjisi talebini çoğunlukla fosil yakıtları kullanarak karşılamaktayız. Ancak, bu yöntemin kullanılması ile iletim hatlarının uzunluğundan kaynaklanan kayıplar yaşanmakta, CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarının salınımı gerçekleşmekte ve iletim hatlarının işletme ve bakım maliyetinin yüksekliği gibi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışma ile “Enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi” amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Amfi derslik binası çatısına PV-SOL yazılımı ile 8 farklı seçenekli senaryo oluşturulmuştur. Tüm senaryolarda sırasıyla en fazla ve en düşük elektrik üretiminin temmuz ve ocak ayında gerçekleştiği, artan güneş panelleri sayısına bağlı olarak şebekeye iletilen toplam güç ve kaçınılan CO2 emisyonu oranının arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tüm binaları dikkate alındığında Amfi derslik binası çatısının güneş elektriği üretimine en uygun yapı olduğu belirlenmiştir. Bu yöntem üniversitenin tüm ihtiyacını karşılamak adına diğer fakültelerin çatıları içinde geliştirilmelidir.
Nowadays, the electricity demand is meeting mostly by using fossil fuels. However, there are difficulties of this method such as the loss of prolongation losses of transmission lines, the emission of CO2 and other greenhouse gas emissions, and the high operating and maintenance costs of transmission lines. With this study, 8 different scenarios were created with the PV-SOL software on the rooftop of the Uludag University Faculty of Agriculture Lecture Theater building in order to "produce the place where the energy is consumed". In all scenarios, the highest and lowest electricity production was realized in July and January, respectively. It has been determined that the total power delivered to the grid and the avoided CO2 emissions ratio increase due to the increased number of solar panels. As a result, considering all the buildings of the Uludag University Agricultural Faculty, it was chosen that the roof of the Lecture Theater building is the most suitable for solar electricity production. This method should be developed within the buildings of other faculties in order to meet all the electricity needs of the university.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724636
http://hdl.handle.net/11452/6993
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 33 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
33_1_4.pdf539.5 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons