Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6992
Title: Hatay ilinde yakacak olarak kullanılan pirina briketinin kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of quality characteristics of olive pomace briquette used as a fuel in Hatay province
Authors: Hatipoğlu, Kadriye
Karaca, Cengiz
Keywords: Pirina
Briket Kalitesi
Hatay
Olive pomace
Briquette quality
Issue Date: 5-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatipoğlu, K. ve Karaca, C. (2019). "Hatay ilinde yakacak olarak kullanılan pirina briketinin kalite özelliklerinin belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 31-43.
Abstract: Çalışmada; Hatay ilinde yakacak olarak satışa sunulan pirinanın kalite özellikleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı katı yakıtların kontrolü tebliğinde Ek-1 Katı Yakıt Özellikleri tanımlarında Pirina Briketi Özelliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçlarla materyal olarak çeşitli işletmelerden alınan pirinanın özgül kütle, nem içeriği, yağ miktarı, Na içeriği, su alma direnci, deformasyon kuvveti direnci, ısıl değer, kül içeriği ve elementel analizi yapılmıştır. Belirlenen bu özelliklere göre işleme lisansına sahip imalatçılar tarafından üretilen briketlerin tebliğde belirtilen değerlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Fakat üretim lisansı olmayan üreticiler tarafından üretilen prina briketlerinin yağ içeriği ve ısıl değer özellikleri bakımından tebliğe uymadığı belirlenmiştir. Lisanssız yakacak prina briketi üretimi sonucunda yaklaşık 1000 ton zeytinyağı kaybının oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca briketlerin bazı fiziksel özelliklerine bakıldığında lisanssız üretimin lisanslı üretilen briketlerden daha kötü bir briketleme kalitesine sahip oldukları görülmüştür.
In this study; it was checked the quality characteristics of the olive pomace which offered as a fuel for sale in the province of Hatay and whether it is appropriate with the communique of solid fuel control published by the Ministry of Environment and Urbanization in accordance with Olive Pomace Briquette Specifications in Annex-1 Solid Fuel Specification Definitions. For these purposes the specific mass, moisture content, the amount of oil, Na content, water absorption resistance, deformation force resistance, calorific value, ash content and ultimate analysis of the olive pomace taken from various manufacturers were determined. According to these specifications, it has been determined that briquettes produced by the manufacture having a processing license are in conformity with the values specified in the communique. However, it has been determined that the briquettes produced by manufacturers without a production license do not comply with the communique in terms of oil content and thermal value. As a result of the unlicensed production of prina briquettes, it was determined that approximately 1000 tons of olive oil loss occurred. In addition, some of the physical characteristics of briquettes have shown that unlicensed production has a worse briquetting quality than licensed briquettes.
Description: Bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalında Cengiz Karaca'nın danışmanlığında Kadriye Hatipoğlu tarafından hazırlanan "Hatay ilinde yakacak olarak kullanılan pirinanın kalite özelliklerinin belirlenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724626
http://hdl.handle.net/11452/6992
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_3.pdf617.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons