Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6986
Title: Hz. Peygamber'in Mekke müşrikleri dışındaki Arap kabileleri ile münasebetleri (Medine Dönemi)
Other Titles: The relationships of Prophet with Arap tribes except for Quraysh (Medina Period)
Authors: Apak, Adem
Grabus, Merzuk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Müzeyne
Gıfâr
Huzâa
Hevâzin
Kudâa
Ezd
Tayy
Cüzâm
Muzayna
Gifâr
Havâzin
Azd
Juzâm
Issue Date: 26-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Grabus, M. (2011). Hz. Peygamber'in Mekke müşrikleri dışındaki Arap kabileleri ile münasebetleri (Medine Dönemi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada Hz. Peygamber’in Müzeyne, Cüheyne, Damra, Müdlic, Gıfâr, Hevâzin, Huzâa, Süleym, Gatafân, Esed, Kudâa, Tayy, Ezd ve Cüzâm kabileleriyle olan dinî, siyasî ve içtimaî ilişkileri incelenmiştir. Giriş kısmında kabile sistemi ve İslâm öncesi dönem Arap sosyal ve siyasî hayatı hakkında temel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde kabilelerin menşeği ve cahiliye dönemindeki soy ve konumları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Hz. Peygamber’in yukarıda saydığımız Mekke müşrikleri haricindeki Arap toplumları olan kabilelerle ilişkilerine yer verilmiştir.
This study is an analysis of the religious, political and social relationships between Prophet Muhammad and tribes such as Muzayna, Juhayna, Damra, Mudlij, Gifâr, Havâzin, Huzâa, Sulaym, Gatafân, Asad, Kudâa, Tayy, Azd ve Juzâm. In the introduction is given basic information about tribe system and Arabs’ socio-political life during pre-Islamic era. In the first part are analyzed the origin of tribes, their genealogy and locations. While in the second part are placed the relationships between Prophet Muhammad and tribes of Arab society that we mentioned above, excluding mushriks of Maccah.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6986
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294808.pdf949.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons