Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6981
Title: Uluslararası sendikal hareket içinde yeni bir oluşum çabası: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve sendikal stratejileri
Other Titles: A foundation effort within the International Trade Union Movement: Intarnational trade union confederation and its trade union strategies
Authors: Tokol, Aysen
Güler, Ceyhun
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Sendika
Uluslararası sendikal hareket
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
Yeni enternasyonalizm
Trade Union
International Trade Union movement
International Trade Union Confederation
New internationalism
Issue Date: 16-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, C. (2014). Uluslararası sendikal hareket içinde yeni bir oluşum çabası: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve sendikal stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşmenin ve neo-liberal politikaların etkilerini arttırmasıyla birlikte emek hareketinin uluslararası örgütlülüğü her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Kapitalizmin uluslararasılaşması ve yeniden yapılanması küreselleşmenin önemli unsurlarından biridir. Sermayenin küreselleşmesi, sendikaların uluslararası alanda oluşturacakları birliktelikleri çok daha önemli hale getirmiştir. Sermayenin rekabetten güç aldığı bir süreçte emek hareketinin hareket içinde birliktelikten güç alıyor olması bunu daha anlaşılır yapmaktadır. Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu ve Dünya Emek Konfederasyonu ve bağımsız sendikal merkezlerin birleşmesiyle kurulan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu bu açıdan değerlendirildiğinde uluslararası sendikal hareket içinde önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Uluslararası sendikal hareketi daha iyi analiz edebilmek için, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun mevcut yapısını derinlemesine incelemek, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu ve Dünya Emek Konfederasyonu arasında kurulan birliktelik sonucu oluşan yeni yapının eskilerle olan benzerlik ve farklılıklarını sorgulamak önemlidir. Bu nedenle uluslararası emek hareketi içinde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun duruşunu, küreselleşmenin neden olduğu bazı sorunlara karşı bakış açısını analiz etmek gereklidir. Birleşme sonrasında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun yapısının, sendikal hareket içindeki görevinin doğru anlaşılması ve analiz edilmesi uluslararası sendikal harekete önemli katkılar sağlayabilir.
The organization of the labour movement in the international area has become much more important with the effects of globalization and neo-liberal practices. It can be said that one of the basic aspects of globalization is the internationalization of capitalism and reconstruction of it. The globalization of the economy and monopolization of the markets make it necessary an international cooperation of trade unions. Because, the capital gains power by rivalry but on the other side labour movement can only be stronger with trade union movement. Therefore, ITUC, which is founded as a result of the unity of two important organizations, ICFTU and WCL, in November in 2006, represents an important turning point in the process of carrying out the trade union contention in the international area. To analyze the international trade union contention better, it carries a great importance to go deeply into the current constitution of ITUC and to reason out the similarities and differences of the new constitution, that is founded as a result of a certain coalition between ICFTU, WCL and other independent trade unions. Hence, it is essential to analyze ITUC's posture for the cooperation of the labor movement on the international area and its point of view against certain problems that are encountered in today's world and caused by globalization. Correct comprehension and analyzation of; the constitution of ITUC in the globalization process after the coalition, the mission it carries in the trade union movement and the trade union strategies that it builded up to accomplish this mission, might give great contribution to the international trade union movement.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6981
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363787.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons