Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6979
Title: İslâmiyet’in Somali’de yayılışı
Other Titles: The spread of Islam in Somalia
Authors: Hızlı, Mefail
Nur, Hassan Ahmed
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.
Keywords: Somali
Somalia
Göç
Yayılış
Somali sahili
İslâm
Afrika
Islam
Migration
Somali coast
Spread
Issue Date: 25-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Nur, H. A. (2019). İslâmiyet’in Somali’de yayılışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Somali, İslâm dininin Mekke’den sonra ulaştığı ilk duraklardan sayılmaktadır. İlk Habeşistan hicreti ile başlayan İslâmlaşma süreci farklı merhalelerden geçmiştir. Habeşistan’a hicret eden sahabeden sonra İslâm dinini yayılışı, Somali sahillerine mülteci olarak gelen Müslümanlar ile devam etmiştir. Milâdî 10. yüzyılda Habeşistan yaylalarında kurulmaya başlayan İslâmî saltanatlar, bu dinin bölgeye yayılışında önemli rol oynamışlardır. Yine dört halife döneminden sonra çıkan fitne ve savaşlardan kaçan Müslümanların Hint okyanusunun sahilleri boyunca kurdukları devletler, Somali’nin iç kısımlarına doğru İslâm’ın yayılmasına büyük katkı sağlamışlardır. Bu çalışma, İslâm’ın Somali’ye yayılış sürecinde ele almaktadır.
After Mecca, Somalia is one of the first stops of Islamic religion. The Ilamization of Somalia started with the first Abyssinian Hijra, and this has gone through different stages. Islam in Somalia started by the Prophet Companion who immigrated from Mecca to Ethiopia and continued with the Muslims who came to the Somali coasts as immigrants. The Islamic reigns that began to be established on the Abyssinian during the tenth century have played an important role in spreading Islam to the region. After the time of the four Caliphates, Muslims fled from the Fitna wars have greatly contributed to the spread of Islam into the inner parts of Somalia. In this study, we will talk about the spread of Islam in Somalia in general.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6979
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
557019.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons