Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6978
Title: Uluslararası Çalışma Örgütü'nün felsefi zemini ve yapısı, örgütün küresel kapitalist sistemdeki pozisyonu ve politikaları
Other Titles: Ideological background and structure of the International Labour Organization, position of the organization and policy in global capitalist system
Authors: Tokol, Aysen
Sevgi, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Reformizm
Marksizm
İdeoloji
Kapitalizm
International Labour Organization (ILO)
Ideology
Marxism
Reformism
Capitalism
Issue Date: 15-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevgi, H. (2014). Uluslararası Çalışma Örgütü'nün felsefi zemini ve yapısı, örgütün küresel kapitalist sistemdeki pozisyonu ve politikaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Resmi olarak kuruluşu 1919 yılına denk gelse de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) fikirsel arka planı 19. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda ILO'yu oluşturan ideolojik zemin, kendisine ilk olarak Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan sorunlara çözüm arama çabası içinde somut bir yer bulabilmiştir. Bu noktada, Sanayi Devrimi'nin yarattığı kötü çalışma koşullarına karşı iki temel düşünce sistemi geniş destek bulmuştur: Marksizm ve Reformizm. Başlarda Marksizm ile aynı çatı altında örgütlenen reformistler, Marksizm'in, kapitalist sistemi ortadan kaldırma amacıyla çeliştikleri için kendi uluslararası örgütlenmelerini oluşturmaya çalışmışlardır. Belirli bir aşamadan sonra bu iki düşünce sisteminin örgütleri uluslararası alanda rekabet etmeye başlamışlardır. Bu rekabetin somut dayanaklarından biri de I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü olmuştur.
Despite the International Labour Organization (ILO) was established in 1919, the origin of the ILO goes back to end of the nineteenth century. In those days there was an powerful alternative unlike today: International Workingmen's Association (often called the First International) which was the Marxist organization. Since end of the nineteenth century there is a struggle between Marxist and Reformist organizations but is not strong today. Though not specifically provided much in academic writing, ILO is in this struggle and it is represents an ideology that is biggest part of global capitalism today.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6978
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363786.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons