Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6975
Title: Ahmet Mithat Efendi'de muhafazakarlık düşüncesi
Other Titles: Conservative i̇dea in Ahmet Mithat Efendi
Authors: Küçükalp, Derda
Camız, Alp
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Muhafazakârlık
Aile
Din
Medeniyet
Kültür
Türk muhafazakârlığı
Aydınlanma
Devrim
Conservatism
Family
Religion
Civilization
Culture
Turkish conservatism
Enlightenment
Revolution
Issue Date: 30-Oct-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Camız, A. (2014). Ahmet Mithat Efendi'de muhafazakarlık düşüncesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; Ahmet Mithat Efendi’nin düşünce yapısında muhafazakârlığın yeri nedir sorunsalı ele alınmıştır. Öncelikle Ahmet Mithat’ın ele aldığı konular çerçevesinde muhafazakâr düşüncenin özellikleri incelenmiştir. Ardından Ahmet Mithat’ın fikirleri araştırılmış ve muhafazakâr yönü ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak genel hatlarıyla Türk muhafazakârlığı incelenmiş, Ahmet Mithat’ın Türk muhafazakârlığı üzerindeki etkisi irdelenmiştir
In this study; the question that what is the importance of conservatism in the structure of Ahmet Mithat Efendi's idea is discussed. First of all, the characteristics of conservative idea are examined in the framework of topics which are discussed by Ahmet Mithat. Then Ahmet Mithat's ideas are researched and his conservatism is revealed. Finally, the general outline of Turkish conservatism is examined and Ahmet Mithat's impact on Turkish conservatism is scrutinized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6975
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363785.pdf882.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons