Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6971
Title: Farklı çaplardaki enjeksiyon iğneleri ile yapılan göz içi (İntravitreal) uygulamalar sonrası göz içi basınç ve ön segment parametrelerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of anterior segment parameters and intraocular pressure change after intravitreal bevacizumab injection according to different canula size
Authors: Baykara, Mehmet
Hamidi, Nagihan Amuk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İntravitreal enjeksiyon
Bevacizumab
Pentacam
Göz içi basıncı
Intravitreal injection
Intraocular pressure
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hamidi, N. A. (2014). Farklı çaplardaki enjeksiyon iğneleri ile yapılan göz içi (İntravitreal) uygulamalar sonrası göz içi basınç ve ön segment parametrelerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: İntravitreal bevacizumab yapılan hastalarda kullanılan kanül çaplarının ön kamara parametreleri ve göz içi basınç değerleri üzerine etkisinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: İntravitreal bevacizumab enjeksiyonu yapılan 70 hastanın 70 gözü çalışmaya dahil edildi. Enjeksiyon yapılan gözler kullanılan kanül çaplarına göre iki gruba ayrıldı (26 G ve 30 G). Gruplar işlem öncesi ve sonrası 30. dakika göz içi basınçları ve Pentacam ölçümlerindeki değişime göre değerlendirildi. Pentacam ölçümlerinde ön kamara derinliği, ön kamara hacmi, kornea kalınlığı, kornea hacmi, iridokorneal açı ve kornea eğim değerleri incelendi. Bulgular: Her iki grupta göz içi basıncın işlem öncesi değerlere göre 30. dakikada anlamlı derecede yüksek olduğu ve daha ince kanül kullanılan grupta göz içi basınç değişiminin kalın kanül kullanılan gruba göre daha fazla olduğu görüldü. İşlem sonrası 30. dakikada ön kamara derinliği, ön kamara hacmindeki azalmanın ince kanül kullanılan grupta anlamlı olduğu izlendi. Kornea hacmi ve kornea kalınlığı her iki grupta da işlem sonrası ölçümde anlamlı derecede yüksek izlendi. Kornea eğrilik değerlerinde her iki grupta işlem sonrası dönemde anlamlı değişim izlenmedi. Psödofakik hastalarda ön kamara parametrelerindeki değişim fakik hastalara göre daha fazla idi. Sonuç: 30. dakikada daha ince kanül kullanılan hastalarda daha kalın kanül kullanılan hastalara göre ön kamara parametrelerinin normalleşmediği ve göz içi basınç yüksekliğinin yine diğer gruba göre daha fazla olduğu gözlendi. Bu durum ince kanül çapının, 30. dakikada artmış göz içi basıncı ve ön kamara parametrelerindeki değişim için bir risk faktörü olduğunu desteklemektedir.
Purpose: To determine changes in intraocular pressure (IOP), anterior chamber parameters following intravitreal injection of 0,1 ml bevacizumab (Avastin) according to different types of canula size. Methods: A retrospective clinical trial was conducted with 70 eyes of 70 patients who received an intravitreal injection of 0,1 ml bevacizumab with different indications. Data divided into two groups according to needle bore size. Preoperative and postoperative 30. minute intraocular pressure and Pentacam measurements were obtained. Anterior chamber depth, anterior chamber volume, central corneal thickness, corneal volume, iridocorneal angle measurements were evaluated in Pentacam. Result: Both groups had a significantly higher intraocular pressure values 30 minutes after injection. Pressure change was prominent in the thinner needle bore size group. Reduction in anterior chamber depth and anterior chamber volume were significant in thinner needle bore size group. Corneal volume change and corneal thickness change were same in both groups. Corneal curvature values didn't change after intravitreal injection in both groups. Anterior chamber parameter changes were more prominent in pseudophakik eyes. Conclusion: Needle bore size is an important parameter that influences anterior segment parameters and intraocular pressure change İn intravitreal bevacizumab injection. İntraocular pressure rise and anterior segment changes are more prominent in when thinner canulas are used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6971
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352957.pdf683.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons