Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6968
Title: Bölgesel dinamikler ekseninde Kazakistan dış politikası 1991-2001
Other Titles: Kazakhstan foreign policy in the context of regional dynamics 1991-2001
Authors: İşyar, Ömer Göksel
Diyarbakırlıoğlu, Kaan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Keywords: Kazakistan
Nazarbayev
Çok yönlü dış politika
Orta Asya
Güvenlik
Hazar Denizi
Enerji
Kazakhstan
Nazarbayev
Multi-vector foreign policy
Central Asia
Security
Caspian Sea
Energy
Issue Date: 16-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Diyarbakırlıoğlu, K. (2014). Bölgesel dinamikler ekseninde Kazakistan dış politikası 1991-2001. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bağımsız Kazakistan'ın ilk 10 yılındaki çok yönlü dış politikasını irdelemektedir. Çalışmada başlıca bölgesel Dinamikler Ekseninde, güvenlik ve nükleer boyut, ulusal askeri planlanma, SSCB dağıldıktan sonra Orta Asya'da ki güvenlik sorunları, tehdit ve güvensizliğin sebepleri, güvensizlik tuzağından çıkış ve aynı zamanda Kazakistan dış politikasında dış etkiler olarak da Rusya, ABD ve Çin üzerinde durulmuştur.
This research has focused on the multi-vector foreign policy of Kazakhstan during its first decade of independence. The research has concentrated upon teh following issues wıthın the context of regional dynamics: security and nuclear disarmamament, national military planning, Central Asia's pressing security challenges in teh post-soviet era, teh causes of insecurity and threat perception, teh search for solutions to insecurity as well as investigating the external effects of Russia, China and the United States had on Kazakh foreign policy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6968
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363783.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons