Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6964
Title: Bursa okullarındaki eğitilebilir öğretilebilir çocuklarda dermatoglifik analizler
Other Titles: Dermatoglyphic analysis in trainable and trained children in Bursa schools
Authors: Genç, Zehra
Evke, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Dermatoglifik
Örnek tipleri
Çizgi sayılan
Fleksiyon çizgileri
Mental retardasyon ve genetik
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Evke, E. (1996). Bursa okullarındaki eğitilebilir öğretilebilir çocuklarda dermatoglifik analizler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri.
Abstract: 1994-1995 eğitim ve öğretim yılı içinde Bursa okullarında okuyan mental retardasyonlu çocuklarda dermal örnekler incelendi. Dermal örneklerin alımmda röntgen filmi yöntemi uygulandı. Çalışmamızda 450 kişinin el parmak ucu örnek tipleri, total çizgi sayıları (TRC), tüm çizgi sayıları (ARC), interdigital bölgeler ile hipotenar bölgedeki elin palmar örnek tipleri, elin palmar yüzeyindeki temel çizgi sonlanmaları, a-b, b-c, c-d çizgi sayılan, atd açısı, el ayası bükülüm çizgileri olmak üzere toplam 8 parametre değerlendirildi. Bu çalışma sonunda düğüm (W) ve radial ilmek (RL) örnekleri erkeklerin II. ve IV. parmaklarında artma, ulnar ilmek (UL) örneği ise kızların sol el parmak uçlarında azalma olarak kendini gösterdi. TRC, ARC, a-b, b-c, c-d çizgi sayılarında ve atd açılarında kontrollerle deney grubu arasında anlamlı fark bulundu (p<0.001). A-temel çizgisi 4 pozisyonunda deney grubu kızların sol ellerinde azalarak sonlanırken, deney grubu erkeklerin sağ ellerinde artarak sonlandığı gözlendi. Deney grubu erkeklerin sol ellerinde A-temel çizgisi 13' pozisyonunda kendini azalarak göstermektedir (p<0.01 ve p<0.001). B-temel çizgisi deney grubu kızların sol ellerinde 5' ve 6 pozisyonlarında azalarak, 8 pozisyonunda artarak sonlandığı görüldü. Aynı çizgi deney grubu erkeklerin sol ellerinde 5' pozisyonunda azalarak gözlendi. C-temel çizgisinin deney grubu kızların sol ellerinde 7 pozisyonunda azalarak, 9 pozisyonunda artarak sonlandığı gözlendi. D-temel çizgisi deney grubu kızların sol ellerinde 7 pozisyonunda azalarak gözlendi. Deney grubu erkeklerin sağ ellerinde 9 ve 11 de pozisyonlarda azalarak gözlenirken yine deney grubu erkeklerin sol ellerinde 8 pozisyonunda da azaldığı saptandı. Palmar hipotenar örnek tiplerinden W örneğinin deney grubu kızların sol ellerinde ve deney grubu erkeklerinde sağ ellerinde azaldığı saptandı. RL örneği ise deney grubu kızların sol ellerinde azalmış olarak gözlendi. Normal tip fleksiyon çizgisi deney grubu kızların sağ ellerinde azalmış olarak gözlendi. Simian çizgisi deney grubu erkeklerin sağ ve sol ellerinde artarken geçişli Simian çizgisi deney grubu kızların ellerinde ise azalarak saptandı. Sydney çizgisi deney grubu kızların sol ellerinde azalarak, deney grubu erkeklerinin sağ ellerinde ise artarak gözlendi. Sonuç olarak Bursa okullarında kayıtlı eğitilebilir-öğretilebilir çocuklarda dermal örnekler incelendiğinde yukarıda söz edilen parametrelerde deney grubunda kontrollerden farklılıklar saptandı. Zeka geriliğinde çevresel etkenlerin, prenatal faktörlerin, gebelik komplikasyonlarının, çocukluk çağı hastalıklarının, sosyokültürel faktörler ve kalıtım modelinin kompleks oluşu bizi dermatoglifiklerin zeka geriliğinin yalnızca genetik faktörlere dayandığı konusunda kesin bir ayıraç olacağını söylemekten alıkoymaktadır. Buna rağmen klinik bulgularda yukarıda konusu geçen etkenlerin kesin saptanmamış olması durumunda, zeka geriliği gösteren olgularda, dermatoglifik örnekleri incelenmesi ile klinik tanıya destek olunabilir inancındayız. Dermatoglifiklerde normalden sapmalar gösteren parametreler varsa bu kusurların gebeliğin ilk 3 ayında ortaya çıktığını söylemek olasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6964
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048114.pdf
  Until 2099-12-31
4.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons