Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6962
Title: Otomotiv sanayiinde tam zamanında tedarik sisteminin kurulması ve optimizasyonu
Other Titles: Seeting up and optimization of a just-in-time delivery system in auto industry
Authors: Emel, Erdal
Bircan, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Otomotiv sektörü
Tam zamanında üretim
Automotive sector
Just in time production
Issue Date: 23-Jul-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bircan, S. (1997). Otomotiv sanayiinde tam zamanında tedarik sisteminin kurulması ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan çalışmada, ana sanayi niteliğindeki bir işletmenin üretimde kullanacağı hammadde veya yanmamullerini yan sanayiden ana işletme tarafından gönderilen araçlarla taşıması problemi ele alınmıştır. Tedarikçi işletmeler ana işletme etrafında dağılmış durumdadır. Çalışmanın amacı, ana işletmeden çıkan bir aracın kapasitesini dolduracak şekilde tedarikçi işletmelerden gerekli hammadde veya yanmamulleri toplaması ve aynı zamanda bu işlemin en kısa mesafeyi katederek sağlanmasıdır. Bu şekilde hem araç kapasiteleri optimum şekilde kullanılabilir hem de araç en kısa yolu kullanmış olur. Oluşturulan tamsayılı programlama modeli literatürde "K-Tree" problemi olarak adlandırılmakta olup, üretilen çözüm ile araçların kapasite kısıtlarını gözönüne alarak toplam ulaşım maliyetini minimum yapacak şekilde tedarikçi işletmelere araçların atanması sağlanmaktadır. Bu modelde K kullanılan taşıt sayısı olup, bir tedarikçiye bir taşıt sadece birkez uğrar varsayımı yapılmıştır. Problem çözümü için verilerin derlenmesi aşamasında; amaç fonksiyonu ve kısıtların oluşturulması için Pascal dilinde bir derleme programı oluşturulmuştur. Verilerin derlenmesinden sonra optimizasyon aşamasında ise dal ve sınır tekniğine dayalı çözümün uygulandığı Lindo paket programı kullanılmıştır. Çözüm üretilirken araçların ana işletmeden çıkıp, yine ana işletmeye dönmesini sağlayacak şekilde kısıt koyulmakla birlikte matematiksel olanak içerisinde ana işletmenin olmadığı çözümlerin üretildiği görülebilmektedir. Bu problem ise, etkileşimli olarak kapalı turları önleyecek kısıtların oluşturulmasıyla engellenebilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise, tedarikçi işletmelerden taşınacak değişik boyutlardaki ambalajların en uygun şekilde araçlara yüklenmesi problemi ele alınmıştır. Literatürde üç boyutlu uzayda yerleşim problemi olarak görülen bu modelde, kübik çözümler yine kübik bir hacmi eniyi doldurana kadar yüklenmektedir. Toplam ağırlığın kamyon kapasitesini aşmaması, farklı nitelikteki ambalajların üst üste konulmaması gibi kısıtların eklenmesi ile bu model bir önceki taşıma yolunun enküçüklenmesi modeli ile etkileşimli olarak uygulanabilecektir. Buna göre bir taşıt için en kısa taşıma yolundaki tedarikçi işletmelerin yüklerinin kamyon kasasına üç yönden yüklenebileceği varsayılarak yükleme sırası gözardı edilmiş, bununla birlikte kasanın bu yan sanayiden tüm ambalajlantoplayabilmesi için en uygun şekilde doldurulması amaçlanmıştır. Oluşturulan tamsayılı programlama modelinin sonucunda, ambalajların araçlara yerleşim koordinatları belirlendikten sonra, yükleme konumlan bilgisayar ortamında grafik olarak oluşturulup, üç boyutlu olarak gözlenebilmektedir.
In this study, the problem has been studied in two parts. In the first part, the problem optimally scheduling a fleet of K vehicles to make deliveries to n suppliers is considered. It is required to assign each supplier to a vehicle and to establish the delivery sequence for the suppliers. The suppliers are to each vehicle to minimize the total travel cost subject to vehicle capacity constraints. Routes with single suppliers are not allowed. In the second part, a constrained version of three-dimensional vehicle loading problem with mixed box sizes is considered. This loading method allowes many boxes of various sizes to be placed onto the same vehicle. The modelling procedure presented in this study converts the three-dimensional loading problem into a standard mixed 0-1 integer programming model. After establishing models for both parts of the study, computer programs are written to handle real-life type of problems in a user friendly manner. Finally, example problems are solved for demonstration of the proposed approach.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6962
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067688.pdf
  Until 2099-12-31
6.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons