Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6960
Title: Konikal horn beslemeli cassegrain antenler
Other Titles: Conical horn feed cassegrain antennas
Authors: Bayrakçı, H. Ergun
Yalçın, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Konikal horn anten
Paraboloidal reflektör anten
Hiperboloidal reflektör anten
Cassegrain beslemeli anten
Yüzey akımı dağılımı yöntemi
Lorentz koşulu
Conical horn antenna
Paraboloidal reflector antenna
Hyperboloidal reflector antenna
Cassegrain fed antenna
Induced current method
Lorentz conditions
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, U. (1997). Konikal horn beslemeli cassegrain antenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmadaki cassegrain anten konikal hora besleme kaynağı olmak üzere, döner paraboloidal alan ana reflektörle dönel hiperboloidal alan alt reflektörden oluşmaktadır. Cassegrain antenlere çift reflektörlü antenler ismide verilmektedir. Alt reflektör, dışbükey mükemmel iletken denilecek kadar iyi iletken olan dönel hiperboloidal yüzey, ana reflektör ise içbükey dönel paraboloidal yüzey olarak alınmaktadır. Yine dönel paraboloidal yüzey de mükemmel iletkendir. Kaynak ise dönel paraboloidal yüzeyin tepe noktasına yerleştirilmiştir. Böylece kaynaktan ışıyan dalga önce dönel hiperboloidal yüzeyden yansımaktadır. İkinci yansıma ise dönel paraboloidal yüzeyden olmaktadır. Besleme Hornu Işın Yolu Odak Noktası > Hiperboloidal alt reflektör Paraboloidal ana reflektör Cassegrain Anten Yukarıdaki şekilde cassegrain anten kesiti verilmiştir. Burada besleme kaynağı olarak TEu modunda uyarılmış dairesel kesitli transmisyon borusu ile beslenen konikal hom anten ele alınmıştır. Gerek dönel hiperboloidal yüzeyden yansıyan dalgaların alanı ve gerekse dönel paraboloidal yüzeyden yansıyan dalgaların alanı her iki yüzey için ayrı ayrı iki defa yüzey akımı dağılımı yöntemi kullanılarak bulunmuştur. Dışbükey veya içbükey yüzeyden optik gibi elektromagnetik dalgaların yansımasında yüzey üzerine gelen dalgaların magnetik alanlarının teğetsel bileşenleri ile yansıyan dalgaların magnetik alanlarının teğetsel bileşenleri eşittir. Diğer taraftan yüzey akımı gelen alan ve yansıyan dalgaların magnetik alanlarının toplamı yüzeyin normal birim vektörü ile vektörel çarpılmasıyla elde edilmektedir. Hertz vektörüne ait kartezyenkoordinatlardaki vektör Helmholtz denkleminin integral çözümünde bu yüzey akımı kullanılarak ışıyan (E, fi) alanları bulunmaktadır.
Two reflectors are used in Cassegrain fed antennas. Subreflector is convex hyperboloidal surface and main reflector is concave paraboloidal place. Source is placed in the same place as paraboloidal surface. Field radiated from the source reflects from the hyperboloidal surface. Second reflection is from the paraboloidal surface. In order to find the field which is reflected from the hyperboloidal surface, induced current method is used. The same method is used to find the radiated field from the paraboloidal reflector. The radiated field causes a surface current on the paraboloidal surface. Surface current density can be found with the vectors product of the incident magnetic field and the normal vector of the surface. This surface current density is integrated on the paraboloidal surface and electric hertz vector is calculated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6960
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067687.pdf
  Until 2099-12-31
1.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons