Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaşkaya, Hüseyin Savaş-
dc.contributor.authorDedeoğlu, Yeşim-
dc.date.accessioned2020-01-24T10:24:56Z-
dc.date.available2020-01-24T10:24:56Z-
dc.date.issued2000-03-29-
dc.identifier.citationDedeoğlu, Y. (2000). Bursa yöresindeki yüzeysel suların kirletici kaynakları ile Nilüfer Çayının kirlilik yüklerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6957-
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, hızla nüfusu artan ve gelişen Bursa'nın yüzeysel su kirliliği sorununun tespiti ve bu sorunlara uygulanabilir çözüm yolları getirilmesinin yanısıra sorunların anlatıldığı literatür bilgilerine katkıda bulunmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Bursa ile ilgili genel literatür bilgilerine yer verilmiş ve Bursa ili yüzeysel su kaynakları tespit edilerek bu kaynaklara ait kirletici unsurlar literatür düzeyinde incelenmiştir. Ayrıca literatür çalışmalarını destekler nitelikte bir laboratuvar çalışması yapılarak Nilüfer Nehri özelinde kentin kirlilik portresi çıkarılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of the study is the determination of surface water pollution for developing Bursa city which has a rapidly increasing population and also to find solution proposals for these problems and to contribute to the literature information that the problems were explained. In the first part of the study, general literature information were discussed,, surface water sources of Bursa were determined and pollutant parameters belong to these sources were investigated. Furthermore, the pollution profile of Bursa city in the point of Nilüfer River was tried to determine under laboratory conditions for the supporting of literature investigations.en_US
dc.format.extentXIII, 151 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursa ilitr_TR
dc.subjectNilüfer Çayıtr_TR
dc.subjectSu kirliliğitr_TR
dc.subjectYüzeysel su kaynaklarıtr_TR
dc.subjectKirletici kaynaktr_TR
dc.subjectMarmara Denizitr_TR
dc.subjectBursa cityen_US
dc.subjectMarmara Seaen_US
dc.subjectWater pollutionen_US
dc.subjectSurface water sourcesen_US
dc.subjectSources of pollutionen_US
dc.subjectNilüfer Riveren_US
dc.titleBursa yöresindeki yüzeysel suların kirletici kaynakları ile Nilüfer Çayının kirlilik yüklerinin belirlenmesi ve çözüm önerileritr_TR
dc.title.alternativeDetermination of pollutants resources for surface waters and pollution loads of Nilüfer river and solution proposalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095198.pdf
  Until 2099-12-31
6.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons