Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6957
Title: Bursa yöresindeki yüzeysel suların kirletici kaynakları ile Nilüfer Çayının kirlilik yüklerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri
Other Titles: Determination of pollutants resources for surface waters and pollution loads of Nilüfer river and solution proposals
Authors: Başkaya, Hüseyin Savaş
Dedeoğlu, Yeşim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa ili
Nilüfer Çayı
Su kirliliği
Yüzeysel su kaynakları
Kirletici kaynak
Marmara Denizi
Bursa city
Marmara Sea
Water pollution
Surface water sources
Sources of pollution
Nilüfer River
Issue Date: 29-Mar-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dedeoğlu, Y. (2000). Bursa yöresindeki yüzeysel suların kirletici kaynakları ile Nilüfer Çayının kirlilik yüklerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı, hızla nüfusu artan ve gelişen Bursa'nın yüzeysel su kirliliği sorununun tespiti ve bu sorunlara uygulanabilir çözüm yolları getirilmesinin yanısıra sorunların anlatıldığı literatür bilgilerine katkıda bulunmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Bursa ile ilgili genel literatür bilgilerine yer verilmiş ve Bursa ili yüzeysel su kaynakları tespit edilerek bu kaynaklara ait kirletici unsurlar literatür düzeyinde incelenmiştir. Ayrıca literatür çalışmalarını destekler nitelikte bir laboratuvar çalışması yapılarak Nilüfer Nehri özelinde kentin kirlilik portresi çıkarılmaya çalışılmıştır.
The aim of the study is the determination of surface water pollution for developing Bursa city which has a rapidly increasing population and also to find solution proposals for these problems and to contribute to the literature information that the problems were explained. In the first part of the study, general literature information were discussed,, surface water sources of Bursa were determined and pollutant parameters belong to these sources were investigated. Furthermore, the pollution profile of Bursa city in the point of Nilüfer River was tried to determine under laboratory conditions for the supporting of literature investigations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6957
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095198.pdf
  Until 2099-12-31
6.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons