Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6951
Başlık: Genetik algoritmalar yardımıyla optimizasyon
Diğer Başlıklar: Optimisation with genetic algorithms
Yazarlar: Türe, Murat
Akan, Fecire Nihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Algoritmalar
Genetik algoritmalar
Optimizasyon
Algorithms
Genetic algorithms
Optimization
Yayın Tarihi: 14-Eki-1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akan, F. N. (1997). Genetik algoritmalar yardımıyla optimizasyon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, kendinden ayarlamalı denetleyicili sistemde sınırlamadan dolayı meydana gelen bozulmaları gidermek amacıyla, PID denetleyici katsayıları, Genetik Algoritma ile uygunlaştırılmıştır. Genetik Algoritma, "C" programlama dilinde yazılan program ile sistem üzerine uygulanmış ve Genetik Algoritma ile uygunlaştırılmış PID denetleyici katsayıları kullanılarak, sistemin "Matlab" programında benzetimi gerçekleştirilmiştir.
In this Self Tuning Controller System, the aim is to remove the formed distortion due to the limitation by the optimization of PID coefficients with Genetic Algorithms. PID coefficients has been optimized by Genetic Algorithm, that has been written by "C" programming language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6951
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067684.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.57 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons