Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6943
Title: Supap mekanizması ve silindir konstrüksiyonunun motorun volümetrik verimine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of the actuator mechanism and cylinder construction on the volumetric efficiency of the engine
Authors: Sürmen, Ali
Arslan, Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mil
Motorlar
Performans
Supap
Verimlilik
Shaft
Motors
Performance
Valve
Productivity
Issue Date: 6-Jun-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, R. (1997). Supap mekanizması ve silindir konstrüksiyonunun motorun volümetrik verimine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yüzyılın makinası olarak bilinen içten yanmalı motorlar birçok.kompleks mühendislik problemini de bünyesinde taşımaktadır. Bu nedenle motorlarda performans arttırmaya yönelik çalışmalar, çok parametreli performans olayının bütün yönleri ile incelenmesini gerektirir. Bu parametreler üzerinde ayrı ayrı ya da çok yönlü olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Motorlarda volümetrik verim ya da dolgu verimi yanma performansının en önünde gelen bir kavramıdır. Volümetrik verim atmosfer şartlan ile silindir içerisindeki termodinamik şartların yanısıra emme sistemindeki bütün elemanların varlığından ve yapısal özelliklerinden basit veya kompleks çok değişik mekanizmalarla etkilenir. Bu çalışmada, dinamik parametrelerden biri olan supap zamanlamasının volümetrik verim üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Orjinal kam miline ilave olarak kam profili değişmeyen ancak supap açma ve kapama dereceleri değiştirilen onüç adet kam mili üretilmiştir. Bütün kam milleri ayrı ayrı denenerek, supap zamanlamasının değiştirilmesinin volümetrik verime etkileri deneysel ve teorik olarak incelenmiştir.
Internal Combustion Engines, known as the ' machine of the last century ' involves almost all the sophisticated engineering concepts. Therefore studies on improving the performance need multiparametric schemes, these parameters are processed individually or combined. One of the most important of these parameters is the volumetric efficiency which takes part firstly in influencing the cycle efficiency. It is a typical one as being effected from almost all constructive, aerodynamic and thermal parameters through a simple or complicated relation. In this study we have investigated effect of valve timing, a highly dynamic parameter. Beside the original one, thirteen new camshafts have been produced without changing the angles that valves are open. That is new camshafts are produced by shifting the valve-open period. All camshafts are used to determine volumetric efficiency at various engine speeds.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6943
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067674.pdf
  Until 2099-12-31
4.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons