Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6939
Title: Retinal fotokoagulasyon tedavisi sonrası yaşa bağlı makulopati sıklığı
Other Titles: Frequency of age-related maculopathy after retinal photocoagulation therapy
Authors: Özpolat, Hakan Taner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Keywords: Işınla koagülasyon
Light coagulation
Makula dejenerasyonu
Macular degeneration
Retina
Göz Hastalıkları
Eye Diseases
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özpolat, H. T. (1996). Retinal fotokoagulasyon tedavisi sonrası yaşa bağlı makulopati sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: LFK eksüdatif YBM riski taşıyan yumuşak drusenlerin ortadan kaldırılmasında oldukça etkin bir yöntemdir. Riskli gözlerin seçilmesi, uygun doz ve mesafede LFK uygulaması komplikasyonları azaltmakta ve bu yöntemi güvenilir kılmaktadır. RPE’de geri dönüşsüz değişiklikler başlamadan uygun olarak seçilmiş riskli gözlere uygulandığı takdirde oldukça değerli ve kabul edilebilir bir tedavi şeklidir. Biz bu çalışmayla hem polikliniğimize başvuran populasyon içindeki hem de LFK uyguladığımız hastalardaki erken ve geç YBM sıklığını çeşitli parametrelerin ışığı altında irdeledik. Sonuçta YBM'nin öncü lezyonları olan riskli drusenlerin tedavisinde LFK’nun koruyucu bir yöntem olduğunu ortaya koyduk. Ancak yaş drusen tipi, eşlik eden hiperpigmentasyon ve diğer gözde KNV varlığı gibi risk etkenleri de gözönüne alınarak seçilmiş olgu gruplarında yapılacak uzun süreli prospektif longitudinal çalışmalar ile laserin yumuşak drusenleri gerileterek KNV insidansını azaltıp azaltamayacağı belirlenebilir. Böylece belki RPE atrofisi de yavaşlatılarak görme keskinliği korunabilecek ve hatta belki de iyileştirilebilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6939
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048203.pdf
  Until 2099-12-31
2.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons