Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6938
Title: Mikozis fungoideste HHV-8 ilişkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: The assessment of the role of HHV-8 in mycosis fungoides
Authors: Aydoğan, Kenan
Algan, Sema İpek
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Mikozis fungoides
İnsan herpes virüsü-8
Polimeraz zincir reaksiyonu
Mycosis fungoides
Human herpes virus-8
Polymerase chain reaction
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Algan, S. İ. (2014). Mikozis fungoideste HHV-8 ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mikozis fungoides (MF), kutanöz T-hücreli lenfomaların en sık rastlanan tipidir. MF'in etyolojisi ve patogenezi büyük oranda bilinmemektedir. Genetik, çevresel ve immunolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, HHV-8'in kutanöz lenfoproliferatif hastalıklarda rolü olabileceği ortaya atılmıştır. Bu çalışmada, viral etyolojinin de rolü olduğu düşünülen mikozis fungoides hastalarının deri biyopsilerinde HHV-8 DNA'sının polimeraz zincir reaksiyonu ile varlığınının araştırılması planlanmıştır. Bu çalışma ile MF patogenezine açıklık getirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya mikozis fungoides tanısı konulmuş 40 olgu hasta grubu olarak, 10 psoriasis ve 10 atopik dermatit olgusu negatif kontrol grubu, 10 Kaposi sarkom hastası pozitif kontrol grubu olarak dahil edildi. Hasta ve kontrol gruplarına ait parafine gömülü lezyonlu deri örnekleri real-time PCR yöntemi ile HHV-8 DNA'sı açısından incelendi. Pozitif kontrol grubu hastalarının tümünün deri biyopsisi örneklerinde HHV-8 DNA'sına rastlanırken, MF hastalarından ve negatif kontrol grubundan ise hiçbir hastanın parafine gömülü deri biyopsisi örneklerinde HHV-8 DNA'sı saptanmadı. Böylece, MF etyolojisinde HHV-8'in rolü olmadığı gösterilmiştir.
Mycosis fungoides is the most common form of cutaneous T-cell lymphomas. The etiology and the pathogenesis of MF is largely unknown. Genetic, environmental and immunological factors are thougt to play a role in the pathogenesis. Some recent studies suggest that human herpes virus-8 (HHV-8) plays a role in cutaneous lymphoproliferative diseases. In this study, we investigated the presence of HHV-8 DNA in the skin biopsies of patients with mycosis fungoides. We aimed to clarify the pathogenesis of MF by this study. Forty mycosis fungoides patients as study group, 10 psoriasis and 10 atopik dermatitis patients as negative control group and 10 Kaposi sarcoma patients as positive control group were included in this study. Paraffin-embedded lesional skin biopsies of the patient and control groups were examined for HHV-8 DNA by real-time PCR method. HHV-8 DNA was detected in the skin biopsy specimens of the all patients in the positive control group, whereas none of the skin biopsies of the patients in the negative control group or MF group were positive for HHV-8 DNA. Thus, it is shown that HHV-8 does not play a role in the etiology of MF.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6938
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352955.pdf627.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons