Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErdoğan, M. Çetin-
dc.contributor.authorAtış, Abdülvahap-
dc.date.accessioned2020-01-24T08:14:20Z-
dc.date.available2020-01-24T08:14:20Z-
dc.date.issued1997-11-05-
dc.identifier.citationAtış, A. (1997). Dikiş makinalarında modernizasyon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6937-
dc.description.abstractBu çalışmada konfeksiyon sanayiinde kullanılan dikiş makinaları genel olarak ele alınarak modernizasyon faaliyetlerini incelemek amaçlanmıştır. Modernizasyon faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar araştırılmış ve bunun nedenleri incelenmiştir. Klasik makinaların iş desteği ile verimlerinin arttırılması ve yardımcı faaliyetlerin otomasyon yollan ve araçları incelenmiştir. Modern dikiş makinası elemanları ve mikroprosesör kontrollü sistemlerin uygulama alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Örnek operasyonların, farklı teknolojik seviyedeki makinalar tarafından yapılması durumunda, bir operasyon için en verimli modernizasyon seviyesi, verim, maliyet, ve ekonomiklik kriterleri karşılaştırılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece konfeksiyonda çok değişken zorluklardaki operasyonların, modernizasyon seviyesinin ekonomikliğine etkisi elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine sewing machines used in clothing industry in general and investigate the modernisation possibilities and causes. Increasing productivity of the classical sewing machines with work aids and automation methods and devices of the subsidiary operations are investigated. Components of the modern sewing machines and application fields of the microprocessor based control systems are examined. Most productive modernisation level for sample operations is determined. Productivity, cost and economy criterions are compared for modern and classical sewing machines for some operations. In this way, the effect of the modernisation level of the different operations on the fisibility of the modernisation level is obtained.en_US
dc.format.extent136 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDikiş makinesitr_TR
dc.subjectSewing machineryen_US
dc.titleDikiş makinalarında modernizasyontr_TR
dc.title.alternativeModernisation of sewing machineryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067681.pdf
  Until 2099-12-31
9.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons