Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇabuk, Adem-
dc.contributor.authorAytaç, Alp-
dc.date.accessioned2020-01-24T08:05:11Z-
dc.date.available2020-01-24T08:05:11Z-
dc.date.issued2014-07-10-
dc.identifier.citationAytaç, A. (2014). İç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6932-
dc.description.abstractÇalışmamızda, iç kontrol sisteminin firmaların hayatta kalmaları için arz ettiği önem ve bu sistemin etkinliğinin sağlanması için yapılması gerekenler ele alınmıştır. İç kontrol kavramı geçmişten günümüze kadar önemli değişikliklere uğramıştır ve günümüz şartlarında işletmelerin temel yapı taşları arasında yer alır. Sistemin kurulmasının ve etkinliğinin sağlanması için gerekli prosedürlere, firmaların hem iç hem de dış paydaşlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklara, iç kontrol hakkında en son çıkan rapor olan COSO raporuna ve gerekli standartlara çalışmada değinilmiştir. Ayrıca Bursa'da yer alan bir firmada iç kontrol sisteminin mevcut yapısı ve olması gereken yapı hakkında öneri uygulama çalışmamızın çıktıları arasındadır. Çalışmanın amacı iç kontrol standartlarının özel sektörde gerekli şekilde uygulanıp uygulanmadığının araştırılması ve iç kontrol sistemin verimliliğini etkileyen faktörlerin olup olmadığının tespitidir.tr_TR
dc.description.abstractOn our research, it is mentioned why internal control system and its effectiveness is very important for firms that is want to stay alive and what needs to be done. The term 'Internal Control' has been changed over years and now it has been one of the corner stones of organizations. It is mentioned on the research, procedures of the establishment of the system and procure effectiveness, roles and responsibilities of firms both internal and external shareholders, Coso report, latest report about Internal Control System, and related standards. Also, present situation and what has to be done about internal control system of firm which is located in Bursa take part the output of the case study. The purpose of this study is to investigate is there enough attention given to the internal control system and is there any factors effect the efficiency of the internal control system in the private sector.en_US
dc.format.extentXIII, 167 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİç kontroltr_TR
dc.subjectCOSOtr_TR
dc.subjectDenetimtr_TR
dc.subjectİç denetimtr_TR
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectAuditingen_US
dc.subjectInternal auditingen_US
dc.titleİç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeAssessment the effectiveness of internal control system and a case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363781.pdf5.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons