Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6923
Title: Türk vergi hukukunda pişmanlık ve ıslah müessesesinin değerlendirilmesi
Other Titles: The assessment of penitence and rectification institution in Turkish tax law
Authors: Giray, Filiz
Ekeryılmaz, Şebnem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Hukuk
Vergi hukuku
Vergi uyuşmazlıkları
Pişmanlık
Islah
Law
Tax law
Tax conflicts
Penitence
Rectification
Issue Date: 21-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekeryılmaz, Ş. (2014). Türk Vergi Hukukunda pişmanlık ve ıslah müessesesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk Vergi Hukuku içinde yer alan müesseselerden biri de pişmanlık ve ıslah müessesesidir. Pişmanlık ve ıslah müessesesinin amacı hem hatasını anlayıp telafi etmek isteyen yükümlüye hem de vergi idaresine bir takım kolaylıklar sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı ise; Türk vergi sistemi içinde pişmanlık ve ıslah müessesesinin yerini araştırıp, değerlendirmektir. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde; vergi uyuşmazlığı kavramı ve kapsamına, vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözüm yollarına, pişmanlık ve ıslah müessesesinin idari çözüm yolları içindeki yerine, çeşitli müesseseler ile karşılaştırılmasına ve çeşitli ülkelerde yer alan pişmanlık ve ıslah müessesesine benzer uygulamalara yer verilmiştir. İkinci bölümünde; pişmanlık ve ıslah kavramlarına, pişmanlık ve ıslah müessesesinin hukuki niteliğine, 1950 yılından günümüze kadar geçirdiği tarihsel değişim sürecine, amaçlarına, kapsamına ve yükümlülerin müesseseden yararlanabilmeleri için gerekli şartlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise; pişmanlık ve ıslah müessesesinde özellik arz ettiğini düşündüğümüz durumlar ve çeşitli af kanunlarında yer alan pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulamalarına yer verilmiştir.
One of the institution included in Turkish Tax Law is penitence and rectification institution. The aim of penitence and rectification institution is to provide conveniences for both liables who regret and repair the mistakes and tax administration. The aim of this study; is to invest the place and to assessment in Turkish tax law. In the first chapter of this study consisting of three chapters, it is included the notion and scope of tax conflict, keys for tax conflicts in the administration phase, the place of penitence and rectification institution in the administration keys, a comparison of penitence and rectification institution with various institution, the applications which resemble to penitence and rectification institution available in various countries. In the second chapter, it is included the notions of penitence and rectification, judicial qualification of penitence and rectification institution, the historical changing procedure which the institution has had since 1950, its aims, its scopes and the necessary conditions for liables to benefit from the institution. In the third chapter, it is included the applications of penitence and rectification institution included in various amnesty laws and the situations which we have thought to supply a speciality in penitence and rectification institution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6923
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363780.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons