Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6921
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoçak, Mahmut Hotin-
dc.date.accessioned2020-01-24T07:55:38Z-
dc.date.available2020-01-24T07:55:38Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.citationKoçak, M. H. (1994). Efüzyonlu otitis mediada allerjinin rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6921-
dc.description.abstractEOM, çocukluk dönemi iletim tipi işitme kayıplarının nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır. Üzerinde birçok çalışma yapılmakla birlikte etyolojisi ve patogenezi tam olarak aydmlatıIamamıştır. Etyopatogenezinde tubal disfonksiyon, allerji, inflamasyonlar, mukosilyer disfonksiyon ve immüıı mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmamızda amaç, EOM oluşumunda allerjinin olası rolünü araştırmaktır. Bu amaçla efüzyonlu otitis medialı 25 çocuğun, genel anestezi altında orta kulak sıvılarını ve serumlarını alarak İgE düzeylerini karşılaştırdıkAncak olguların %80'inde efüzyon İgE düzeyini, serum İgE düzeyinden düşük olarak bulduk. Ayrıca olgularımızın % 24xünde serum ve efüzyon İgE düzeyleri birlikte yükselmiş olarak saptadık. Sonuç olarak, EOM oluşumunda allerjinin primer bir etken olmadığı fakat allerjik hastalarda EOM'nın eşlik edebileceği veya allerjinin predispozan bir faktör olabileceği kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.format.extent34 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHipersensitivitetr_TR
dc.subjectOtitis mediatr_TR
dc.subjectOtitis media-efüzyonlutr_TR
dc.subjectHypersensitivityen_US
dc.subjectOtitis media with effusionen_US
dc.titleEfüzyonlu otitis mediada allerjinin rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of allergy in otitis media with effusionen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/KBB Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032734.pdf
  Until 2099-12-31
1.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons