Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6921
Title: Efüzyonlu otitis mediada allerjinin rolü
Other Titles: The role of allergy in otitis media with effusion
Authors: Koçak, Mahmut Hotin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/KBB Anabilim Dalı.
Keywords: Hipersensitivite
Otitis media
Otitis media-efüzyonlu
Hypersensitivity
Otitis media with effusion
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçak, M. H. (1994). Efüzyonlu otitis mediada allerjinin rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: EOM, çocukluk dönemi iletim tipi işitme kayıplarının nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır. Üzerinde birçok çalışma yapılmakla birlikte etyolojisi ve patogenezi tam olarak aydmlatıIamamıştır. Etyopatogenezinde tubal disfonksiyon, allerji, inflamasyonlar, mukosilyer disfonksiyon ve immüıı mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmamızda amaç, EOM oluşumunda allerjinin olası rolünü araştırmaktır. Bu amaçla efüzyonlu otitis medialı 25 çocuğun, genel anestezi altında orta kulak sıvılarını ve serumlarını alarak İgE düzeylerini karşılaştırdıkAncak olguların %80'inde efüzyon İgE düzeyini, serum İgE düzeyinden düşük olarak bulduk. Ayrıca olgularımızın % 24xünde serum ve efüzyon İgE düzeyleri birlikte yükselmiş olarak saptadık. Sonuç olarak, EOM oluşumunda allerjinin primer bir etken olmadığı fakat allerjik hastalarda EOM'nın eşlik edebileceği veya allerjinin predispozan bir faktör olabileceği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6921
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032734.pdf
  Until 2099-12-31
1.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons