Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6919
Title: Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku bağlamında ödünç iş ilişkisi
Other Titles: Temporary agency work in the context of European Union and Turkish Labor Law
Authors: Kaya, Pir Ali
Çetin, Gülşen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Geçici
Ödünç
Geçici işçi
Geçici isveren
Geçici iş
Temporary
Borrow
Temporary worker
Temporary employee
Temporary work
Issue Date: 25-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, G. (2011). Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku bağlamında ödünç iş ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İş Hukuku’nda üçlülük iliskisi içerisinde gerçeklesen “Geçici (ödünç) is iliskisi”, esas itibariyle isçinin bir isverenle olan sözlesmesinin devam etmesine rağmen, isin ifasının baska bir isverene bağlı olarak gerçeklesmesidir. Dolayısıyla, isçi açısından is sözlesmesinden doğan hak ve borçlar, her iki isverene karsı sürdürülmektedir. Geçici (ödünç) is iliskisi, günümüz Çalısma Hukuku’nun dikkat çeken dinamik konularından birini olusturmaktadır. Tezin amacı; Avrupa Birliği Đs Hukuku’nda önemli bir yer tutan geçici (ödünç) is iliskisinin arastırılması ve Türk Đs Hukuku’na katkı yapabilecek bir çalısma ortaya koyabilmektir. Geçici (ödünç) is iliskisi kurumunun temel nitelikleri ele alınmıstır. Türk Đs Hukukunda, geçici (ödünç) is iliskisi kavramı ve türleri üzerinde durularak; onun unsurları ve benzer iliskilerden farkı ortaya konulmustur. Ayrıca, yine Türk Đs Hukukunda, geçici (ödünç) is iliskisinin tarafları arasındaki hukuki iliskiler, tarafların hak ve yükümlülükleri konuları ayrıntılı bir sekilde incelenmistir. Son olarak, Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin hukuklarındaki geçici (ödünç) is iliskisine yönelik düzenlemeler ve geçici (ödünç) is iliskisiyle iliskili Avrupa Birliği Direktifleri ele alınmıstır.
Labour Law took place in relation endedness "Temporary agency work", essentially a worker's employer to continue the contract, despite the execution of the work to another depending on the realization of the employer in question. Therefore, in terms of workers' rights and liabilities arising from business contracts is against both the employer. Temporary agency work, drawing attention to the dynamic issues of law is one of today's modern works. The aim of the thesis, that holds an important place in European Union Business Law temporary (loan) investigate the relationship between business and make an inventory of the Turkish Labor Law, a work that can contribute to. Study, a temporary (loan) discussed the basic characteristics of the institution of the relationship. Turkish Labour Law, a temporary (loan) and the types of business relationships with emphasis on the concept, the difference of its elements, and similar relationships have been determined. In addition, the Turkish Labour Law, the legal relations between parties to a temporary employment relationship, rights and obligations of the parties, issues were examined in detail. Finally, the European Union Law and European Union member countries law temporary (loan) business relationship and the arrangements for the temporary (loan), the European Union Directives related to temporary agency work is discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6919
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294805.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons