Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6914
Title: Stratejik karar verme sürecinde bilişsel yaklaşım: Üst kademe yöneticiler üzerine nitel bir araştırma
Other Titles: Cognitive approach to strategic decision making process: A qualitative research on high level managers
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Kavurmacı, Ceyda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Stratejik karar verme
Üst kademe yönetici
Bilişsel
Kestirme yol
Yanlılık
Strategic decision making
High level manager
Cognitive
Heuristic
Bias
Issue Date: 11-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavurmacı, C. (2014). Stratejik karar verme sürecinde bilişsel yaklaşım: Üst kademe yöneticiler üzerine nitel bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın esas amacı üst kademe yöneticilerin stratejik kararlarında etkili olan bilişsel unsurları analiz etmektir. Bu unsurlar yazında bilişsel kestirme yollar ve yanlılıklar olarak tanımlanan ve karar vericilerin stratejik kararlarında rasyonelliğini kısıtlayan unsurlardır. Karar vericiler karşı karşıya oldukları karar durumunu bilgi işleme kapasitelerinin sınırlı olması dolayısıyla tam rasyonel olarak çözemez. Böyle bir durumda karar vericiler karar durumunu basitleştirmek adına "basitleştiriciler" olarak tanımlanan bilişsel kestirme yollar ve bilişsel yanlılıklarına dayanma eğilimi gösterir. Çalışma, üst kademe yöneticilerin verdikleri stratejik kararlarda bilişsel unsurların etkisi olup olmadığını anlamaya yönelik olmanın yanı sıra bu unsurların etkilerini idrak etmeye yöneliktir.
The main purpose of the study is to analyse cognitive factors which have an impact on strategic decisions of high level managers. These factors are defined as cognitive heuristics and biases in the literature and they constrain rationality of decision makers' strategic decisions. Decision makers can't reach a rational decision due to the limited information processing. Under these circumstamces decision makers show tendecy to use cognitive heuristics and biases defined as simplifier factors for simplifying decision situation. The aim of the study is comprehending the effects of cognitive factors on strategic decisions as well as whether or not they have an impact on strategic decisions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6914
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363779.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons