Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6913
Başlık: Türk vergi sisteminde gelir vergisinin vegilemede adalet prensibi çerçevesinde değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of income tax in the Turkish tax system within the framework of the principle of justice in taxation
Yazarlar: Erdem, Metin
Karadeniz, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Gelir vergisi
Taxes
Income tax
Türk vergi sistemi
Vergi adaleti
Turkish tax system
Tax equity
Vergi sistemi
Tax system
Vergilendirme
Taxation
Vergiler
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karadeniz, Z. (2000). Türk vergi sisteminde gelir vergisinin vegilemede adalet prensibi çerçevesinde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6913
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
096091.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.53 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons