Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6906
Title: Isı geri kazanımında absorbsiyonlu ısı yükselticilerinin optimizasyonu
Other Titles: Optimization of absorption heat risers in heat recovery
Authors: Yiğit, Abdülvahap
Türk, Seyide
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Isı geri kazanım sistemleri
Isı yükselticiler
Soğurma
Heat recovery systems
Heat risers
Absorption
Issue Date: 1-Jul-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, S. (1997). Isı geri kazanımında absorbsiyonlu ısı yükselticilerinin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Elektrik ve petrol fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde, enerjinin korunumu büyük önem kazanmıştır. Endüstrideki atık ısının değerlendirilip, tekrar geri kazanılmasına yönelik çalışmalar son yıllarda hızlanmıştır. Bu uygulamalar için en uygun sistem Absorbsiyonlu Isı Yükselticileridir. 80 C° - 90 C° sıcaklığındaki atık ısı enerjisinden faydalanarak, 150 C° sıcaklığa çıkmak mümkündür. Bu çalışmada absorbsiyonlu ısı yükselticileri tanıtılmış ve sistemin simulasyonu yapılmıştır. LiBr - Su çiftinin özelliklerini bulmak için geliştirilen alt programlar ve her eleman için ayrı ayrı yapılmış alt programlar birleştirilerek, tüm sistemin bilgisayar programı elde edilmiştir. Giriş değerleri değiştirilerek, sabit parametrelere bağlı olarak çıkış değerleri bulunmuş ve değişimler şekiller üzerinde gösterilmiştir. Çalışma, yapılan deneysel çalışmalarla karşılaştırılarak modellemenin uygunluğu ortaya konulmuştur.
Nowadays due to higher electricity and oil price, energy conservation is a very important concept. The studies related to evaluation of waste heat and its recovery has been increasing recent days. For this type of applications, absorption heat transformers is the most appropriate system. It is possible to increase the temperature up to 150 C° using waste heat energy of 80 °C-90 °C In this study, absorption heat transformers are introduced and simulation of system is done. By combining the subprograms are developed to find the properties of LiBr - Water pair and the subprograms that are constructed for each elements, the main computer program of whole system is obtained. By changing input values, output values depending on constant parameters are found and variations are shown as figures. By comparing the results with experimental ones, the appropriateness of modelling is shown.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6906
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067676.pdf
  Until 2099-12-31
3.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons