Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6900
Title: Yalova-Atatürk Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen siyah-alaca sığırlarda süt ve döl verimleriyle ilgili özellikler üzerinde bir araştırma
Other Titles: A research on milk and reproduction traits of Holstein Friesian Cattle raised at Yalova-Atatürk State Farm
Authors: Tuncel, Erdoğan
Cihangir, Şeyhmus
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Siyah alaca sığırlar
Süt verim özellikleri
Yetiştirme özellikleri
Holstein cows
Milk yield
Reproduction
Issue Date: 2-Jan-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihangir, Ş. (1997). Yalova-Atatürk Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen siyah-alaca sığırlarda süt ve döl verimleriyle ilgili özellikler üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın materyalini Yalova-Atatürk Tarım İşletmesi 'nde 1978-1994 yılları arasında yetiştirilmiş ve sürüden çıkmış 142 Siyah-Alaca ineğin tamamlanmış 586 laktasyon kaydı ve yetiştirme kayıtları oluşturmuştur. Araştırmada süt verimi ile ilgili hesaplanan ortalamalar şöyledir: Laktasyon süresi 301.6il.96 gün, Gerçek Süt Verimi 4535.40+60.02 kg, 305 gün süt verimi 4112.3160.36 kg. 305 E.Ç.) süt verimi 4682163.27 kg. Döl verimi ile ilgili saptanan değerler ise; îlkine döl tutma yaşı 656.65+11.88 gün, ilkine buzağılama yaşı 932.41116.59 gün, gebelik süresi 276.5011.33 gün, Açık gün sayısı 104.0113.42 gün, Buzağılama aralığı 382.2212.85 gün, kuruda kalma süresi 82.6511.91 gün, Her gebelik için aşım sayısı 1.7011.05, buzağıların doğumdaki ağırlığı 36.610.23 kg. olarak belirlenmiştir.
589 complete lactation and breeding records from 142 Holstein Cows of Yalova-Atatürk State Farm between the years 1978-1994 were analized to determine milk yield and reproduction characters. Avarage Lactation period, Lactation yield, 305 day yield and 305xME yield were 301.6 ± 1.96 days, 4535.40 ± 60.02, 4112.3 ± 6.36, 4682 ± 63.27 kg respectively. The mean values of reproductive traits were: Age at first conception 656.65+11.88 days, age at first calving 932.41 ± 16,59 days, gestation period 276.50 ± 1.33 days; Service period 104.01 ± 3.42, dry period 82.65 ± 91 days, Calving interval 382.22 ± 2.85 days, the number of services per conception 1.70 ± 1.05, birth weight of calves 36.68 ± 0.23 kg.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6900
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057346.pdf
  Until 2099-12-31
3.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons