Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6897
Title: Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında Arapça öğretimi (İlahiyat fakülteleri örneği)
Other Titles: Arabic teaching in higher education institutions in Turkey (seminary examples)
Authors: Ayyıldız, Erol
Karaca, Mahmut
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Arapça
İlahiyat fakülteleri
Arabic
Yabancı dil öğretimi
Foreign language teaching
Yükseköğretim kurumları
Higher education institutions
Üniversiteler
Theology faculties
Universities
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaca, M. (2000). Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında Arapça öğretimi (İlahiyat fakülteleri örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6897
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
096047.pdf12.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons