Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6896
Title: Isıtma sistemlerinde otomatik kontrol sistemlerinin seçimi ve ekonomik analizi
Other Titles: Selection of automatic control systems in heating systems and their economical analysis
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Şengüllü, Fikret
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomik analiz
Isıtma sistemleri
Otomatik denetim sistemleri
Yakıt tüketimi
Economic analysis
Heating systems
Automatic control systems
Fuel consumption
Issue Date: 27-Oct-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengüllü, F. (1997). Isıtma sistemlerinde otomatik kontrol sistemlerinin seçimi ve ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Enerji tasarrufunun büyük önem kazandığı bugünlerde, enerji kaynaklarının verimli kullanımı için mevcut ve yeni kurulacak ısıtma sistemlerinin yakıt ekonomisi sağlayan otomatik kontrol sistemleriyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Isıtma sistemlerinde istenilmeyen ısı kayıpları asgariye indirilerek enerjiden maksimum düzeyde fayda sağlanabilir. Bu amaçla, otomatik konfor ve kontrol sistemlerinin kullanımı büyük önem arzetmektedir. Bu araştırmada, ısıtma sistemlerinde otomatik kontrol sistemleri kullanılarak yakıt sarfiyatının azaltılması ve azami yakıt tasarrufunun sağlanması incelenmiştir. Mevcut ve yeni kurulacak ısıtma sistemlerinde, otomatik kontrol sistemlerinin kullanılması durumunda yakıt sarfiyatından % 35-40 tasarruf sağlanabilir. Bu tasarrufun ülke ekonomisine sağlayacağı olumlu katkılar da dikkate alınarak bu tür sistemlerin kullanılması yönünde kullanıcılar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
The energy situation of today, forces to consumer to take energy conservation measures and this applies in particular to the field of heating installations. The high efficiency can be obtained in heating systems by minimizing the energy losses. For this purpose, application of automatic comfort and control systems are very important in terms of energy conservation. In this study, it is studied the reduction of fuel consumptron and achieving maximum fuel conservation by using automatic control systems in the heating systems. Fuel consumption can be saved 35-40 per cent by using automatic control systems in the present and planned heating systems. By considering positive contributions of this conservatron to the national economy, using of this type of systems should be supported.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6896
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067673.pdf
  Until 2099-12-31
5.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons