Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6894
Title: Hava kaynaklı ısı pompası ve konutlarda uygulamaları
Other Titles: Air source heat pumps and practíce in houses
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Taşdemir, Yakup
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı.
Keywords: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Issue Date: Feb-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşdemir, Y. (1992). Hava kaynaklı ısı pompası ve konutlarda uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde kullanılan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, varolan kaynakların daha verimli kullanılmasını ve yeni enerji türlerinden yararlanma çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu enerji türleri dış hava, yeraltı ve yerüstü suları, güneş ve toprak olabilir. Bu projede, ısı kaynağı olarak havadan faydalanarak hava / hava ısı pompası tesisi ile, konut ısıtılması üzerine çalışılmıştır. Projelendirmeye esas olan bir bodrum, bir zemin ve bir nor¬mal kattan oluşan, hava ısı değiştiricilerini bordumda yerleştirilmesine uygun kalan bir binaya havalandırma kanalları ile ısıtma metodu uygulanmıştır. Hava kaynaklı ısı pompası ile ısıtma yapılacak sistemlerin projelendirilmesinde, ortalama aylık ve mevsimlik ısıtma tesir kat-sayılarının bilinmesi istenir. Adana için aylık ortalama dış sıcaklıklara bağlı olarak, yoğuşturucudan atılan tesir katsayısı bulunmuştur. Aylık ortalama dış hava sıcaklığının en küçük olduğu Ocak ayı için yoğuşturucu ve buharlaştıncı boyutlandırılmış, kompresör gücü bulunmuştur. Hava kaynaklı ısı pompası ile fuel - oil'le kat kaloriferinin yıllık yakıt sarfiyatı yönünden ve ilk yatırım maliyeti yönünden mukayesesi yapılmış, elde edilen bilgiler sonucunda öneriler sunulmuştur.
Today limited energy sources, forces us using available sources more efficiently and finding methods to utilize new types of energy These energy forms can be atmospher, underground and onground water, sunshines or earth. In this projeckt it has been worked on house heating with atmospher/atmospher heat pumps ,using the atmospher as energy source. The house which is formated of a cellar,a ground-floor and one store must conformable to place the air heat exchangers in the cellar. There we practice heating methods with ventilator cannels. For projeckting heating sistems which works with atmospher source heat pumps,month avarage and season heating influence coefficient must be known. The attack heat quantity of the compresor dependent to the avarage exterior tempratures ,compresor power,month and seasons heating influence coefficients has been found for ADANA.The Condensor and the evaporator has been dimensioned to January that has minimum month avarage of exterior air tempratures .So the compresor power has been found. Hot air sleeves which works with fuel-oil and atmospher source heat pumps has been comparised to the direction fuel expenditure and investment costs.At last to the founding knowledges it has been presented offers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6894
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357875.pdf
  Until 2099-12-31
36.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons