Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzer, Ulviye-
dc.contributor.authorAksoy, M. Suat-
dc.date.accessioned2020-01-24T06:53:41Z-
dc.date.available2020-01-24T06:53:41Z-
dc.date.issued1993-09-
dc.identifier.citationAksoy, M. S. (1993). Güney Marmara'nın bazı akarsularında ağır metal kirliliği ile önemli anorganik kirletici parametrelerin düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6892-
dc.description.abstractBu çalışmada, Güney Marmara Bölgesi ' ndeki Nilüfer Çayı ve Kocasu'da Nisan 1991- Nisan 1993 döneminde mevsimsel aralıklarla Geçit, Göbelye, Hayırlar ve Ekmekçi istasyonlarından alınan örneklerde bazı anorganik kirletici derişimleri ile ağır metallerin kirlilik düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bu kirletici derişimleri, Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği sınır değerleri ve Türkiye'nin bazı yüzey sularındaki eşdeğer kirletici parametrelerine ait değerler ile karşılaştırılarak sonuçlar açıklanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the concentrations of some inorganic pollutants and heavy metals have been measured in the samples; which vere taken between April 1991- April 1993, on relation with seasonal intervals, Cro;n four stations; namely, Geçit, Göbelye, Hayırlar and :'.!;'iekçi; on Nilüfer and Kocasu streams which are in the South Marmara Region. We have also compared our results with boundary values of the Water Resources Pollution Constitution and the concentrations of related pollutants which were measured in some Turkey surface waters; then the results have been explained.en_US
dc.format.extent72 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAkarsulartr_TR
dc.subjectAnorganik kirliliktr_TR
dc.subjectAğır metallertr_TR
dc.subjectBursa-Kocasutr_TR
dc.subjectNilüfer Çayıtr_TR
dc.subjectStreamsen_US
dc.subjectInorganic pollutionen_US
dc.subjectHeavy metalsen_US
dc.subjectPollutionen_US
dc.subjectNilüfer Streamen_US
dc.titleGüney Marmara'nın bazı akarsularında ağır metal kirliliği ile önemli anorganik kirletici parametrelerin düzeylerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of heavy metal pollution and important inorganic pollutant parameters in some streams of Southern Marmaraen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029546.pdf
  Until 2099-12-31
2.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons