Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6892
Başlık: Güney Marmara'nın bazı akarsularında ağır metal kirliliği ile önemli anorganik kirletici parametrelerin düzeylerinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of heavy metal pollution and important inorganic pollutant parameters in some streams of Southern Marmara
Yazarlar: Özer, Ulviye
Aksoy, M. Suat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Akarsular
Anorganik kirlilik
Ağır metaller
Bursa-Kocasu
Nilüfer Çayı
Streams
Inorganic pollution
Heavy metals
Pollution
Nilüfer Stream
Yayın Tarihi: Eyl-1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksoy, M. S. (1993). Güney Marmara'nın bazı akarsularında ağır metal kirliliği ile önemli anorganik kirletici parametrelerin düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Güney Marmara Bölgesi ' ndeki Nilüfer Çayı ve Kocasu'da Nisan 1991- Nisan 1993 döneminde mevsimsel aralıklarla Geçit, Göbelye, Hayırlar ve Ekmekçi istasyonlarından alınan örneklerde bazı anorganik kirletici derişimleri ile ağır metallerin kirlilik düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bu kirletici derişimleri, Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği sınır değerleri ve Türkiye'nin bazı yüzey sularındaki eşdeğer kirletici parametrelerine ait değerler ile karşılaştırılarak sonuçlar açıklanmıştır.
In this study, the concentrations of some inorganic pollutants and heavy metals have been measured in the samples; which vere taken between April 1991- April 1993, on relation with seasonal intervals, Cro;n four stations; namely, Geçit, Göbelye, Hayırlar and :'.!;'iekçi; on Nilüfer and Kocasu streams which are in the South Marmara Region. We have also compared our results with boundary values of the Water Resources Pollution Constitution and the concentrations of related pollutants which were measured in some Turkey surface waters; then the results have been explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6892
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
029546.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.08 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons