Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6892
Title: Güney Marmara'nın bazı akarsularında ağır metal kirliliği ile önemli anorganik kirletici parametrelerin düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of heavy metal pollution and important inorganic pollutant parameters in some streams of Southern Marmara
Authors: Özer, Ulviye
Aksoy, M. Suat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Akarsular
Anorganik kirlilik
Ağır metaller
Bursa-Kocasu
Nilüfer Çayı
Streams
Inorganic pollution
Heavy metals
Pollution
Nilüfer Stream
Issue Date: Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksoy, M. S. (1993). Güney Marmara'nın bazı akarsularında ağır metal kirliliği ile önemli anorganik kirletici parametrelerin düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Güney Marmara Bölgesi ' ndeki Nilüfer Çayı ve Kocasu'da Nisan 1991- Nisan 1993 döneminde mevsimsel aralıklarla Geçit, Göbelye, Hayırlar ve Ekmekçi istasyonlarından alınan örneklerde bazı anorganik kirletici derişimleri ile ağır metallerin kirlilik düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bu kirletici derişimleri, Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği sınır değerleri ve Türkiye'nin bazı yüzey sularındaki eşdeğer kirletici parametrelerine ait değerler ile karşılaştırılarak sonuçlar açıklanmıştır.
In this study, the concentrations of some inorganic pollutants and heavy metals have been measured in the samples; which vere taken between April 1991- April 1993, on relation with seasonal intervals, Cro;n four stations; namely, Geçit, Göbelye, Hayırlar and :'.!;'iekçi; on Nilüfer and Kocasu streams which are in the South Marmara Region. We have also compared our results with boundary values of the Water Resources Pollution Constitution and the concentrations of related pollutants which were measured in some Turkey surface waters; then the results have been explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6892
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029546.pdf
  Until 2099-12-31
2.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons