Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6890
Title: Rot ve rotil imalatı yapan bir işletmede kalite güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin arttırılması
Other Titles: Quality assurance and achivening productivity in steering and suspension parts manufacturing company
Authors: Yavuz, Nurettin
Bölükbaşı, Alpaslan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
Keywords: ISO 9002
Kalite güvence sistemi
Otomotiv sektörü
Rot üretimi
Standartlar
Quality assurance system
Automotive sector
Rot production
Standards
Issue Date: 21-Oct-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bölükbaşı, A. (1997). Rot ve rotil imalatı yapan bir işletmede kalite güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin arttırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada otomotiv sektöründeki rot üretimi yapılan bir işletmede kalite güvence sisteminin oluşturulması ve bu amaçla da ISO 9000 kalite sistem standartlarının uygulanabilirliği araştırılmıştır. İşletmeye uygun standartın ISO 9002 olduğuna karar verilmiş ve çalışmalar bu doğrultuda yapılmıştır. İşletmede çalışma yöntemi olarak katılımcılık esas alınmış ve ana konu küçük proje gruplarına ayrılarak işletme içi motivasyonun arttırılması sağlanmıştır. Uygulama kısmında yapılan bu çalışmalardan gerçek örneklere yer verilmiştir. Ancak tez çalışmasının son evrelerine gelindiğinde fabrika bünyesindeki çalışmalar devam etmekte olduğundan bazı maddelerin uygulamalarından ve belgelendirme aşamasından bahsedilmemiştir. Çalışma boyunca kalite güvence sistemlerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerde kurulmasındaki ortak kısıtlar tespit edilmiş ve bunlar yapılan iyileştirmelerin verimlilik artışına etkileriyle birlikte sonuçlar kısmında verilmiştir.
In this study, being formed of system of quality guarantee, and for this purpose, applicability of ISO 9000 quality system of standards have been investigated in the company which produce rod in the automotive sector. It has been decided that a suitable standards for this company of ISO 9002 and studies have been carried out in that direction. In the company, participation have been taken as a method of study and the main subject has been divided in to a small project group for increasing motivation in the company. Case studies have been given from the application. But, applications of some stage of documentation have not been mentioned, because studies in the company have been continuing in the recent times of thesis studies. During the study, the common problems in establishing the systems of quality guarantee in the small and middle scale company have been setup and these have been given in the part of final chapter with effect of correction to increase profitability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6890
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067672.pdf
  Until 2099-12-31
4.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons