Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6886
Başlık: Vakiat-i Hüdayi'nin tahlil ve tahkiki (1. cilt)
Diğer Başlıklar: Analysis and investigation of Waqiat-i Hudayi (volume l)
Yazarlar: Kara, Mustafa
Bahadıroğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: 16. yüzyıl
Aziz Mahmud Hüdayi
Celvetiye tarikatı
Hızır Dede
Mehmet Muyiddin Üffade
Tarikatlar
Tasavvuf
Tasavvuf tarihi
Vakiat
16. century
Celvetiye religions order
Hızır Grandfather
Religious orders
Mystic
History of mysticism
Wakiat
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bahadıroğlu, M. (2003). Vakiat-i Hüdayi'nin tahlil ve tahkiki (1. cilt). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6886
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127991.pdf
  A kadar 2099-12-31
28.97 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons