Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6880
Title: Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi insidansı ve diyet tedavisi
Other Titles: Incidence of hyperinsulinemia and diet therapy in patients with tinnitus
Authors: Özdilek, Tuncel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Diyet tedavisi
Diet therapy
Hiperinsülinizm
Hyperinsulinism
Tinnitus
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdilek, T. (1996). Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi insidansı ve diyet tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tiımitus etyopatogenezinde karbonhidrat metabolizması bozukluklarmm önemli bir yeri mevcuttur. Karbonhidrat metabolizması bozukluklarmm erken tam ve tedavisinde, oral glukoz yüklemesini takiben elde edilen kan insülin seviyesi, kan glukoz seviyesinden daha değerli bir bulgudur. Bu çalışmanın ana amacı; kliniğimize tinnitus yakınması ile başvuran hastalarda hiperinsülinemi ve hiperglisemi insidansmı saptamak, hiperinsülinemili tinnituslu hastalarda uygulanan diabetik diyet tedavisinin, tinnitus ve vertigo üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla her tinnituslu hastaya oral glukoz yüklemişi yapılarak kan insülin ve glukoz seviyeleri tespit edilmiş, hiperinsülinemili tüm hastalara uzman diyetisyen kontrolünde diabetik diyet tedavisi önerilerek, dört ay boyunca uygulanmıştır. Takip süresince hastalardaki tinnitus ve vertigo değişiklikleri kaydedilmiştir. Çahşma sonucunda tinnituslu hastaların %76'smda hiperinsülinemi, %52'sinde bozuk OGTT ve DM saptanmış, hiperinsülinemili hastalara uygulanan diabetik diyet tedavisi sonucunda %65 oranında tinnitus, %72 oranında vertigo kontrolü sağlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6880
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048760.pdf
  Until 2099-12-31
1.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons