Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6878
Başlık: Resmü'l Mushaf ve tarihsel değeri
Diğer Başlıklar: Official Mushaf and its historical value
Yazarlar: Çetin, Abdurrahman
Maşalı, Mehmet Emin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kıraat
Yazım
Yedi harf
İslamiyet
Reading
Writing
Seven letter
Islam
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Maşalı, M. E. (2002). Resmü'l Mushaf ve tarihsel değeri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6878
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127918.pdf
  A kadar 2099-12-31
20.9 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons