Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6872
Title: Kapalı tibia cisim kırıklarının dinamik kompresyon plağı ile tespitinin sonuçları
Other Titles: Results of detection of closed tibial shaft fractures with dynamic compression plate
Authors: Çelebi, Hasan Serdar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kemik levhaları-metal
Bone plates
Kırıklar-kemik
Fractures-bone
Tibial kırıklar
Tibial fractures
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelebi, H. S. (1996). Kapalı tibia cisim kırıklarının dinamik kompresyon plağı ile tespitinin sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda 1988-1995 yılları arasında tedavi edilen 57 kapalı tibia cisim kırıklı olgunun açık redüksiyon, plak ve vidalarla tespitinin sonuçlan değerlendirildi. Olgular, Johner ve Wrush (34) sınıflandırmasına göre smıflandınldı ve %47’sinin B tipi kırık olduğu, % 61.6 oranında tibia üst ve alt diafiz bölgesinde olduğu saptandı. Hastalara spinal ve genel anestezi verilerek, kırık bölgesine ön-iç (anteromedial) insizyonla ulaşıldı. Tüm tibia cisim kırıkları, dinamik kompresyon plağı ve kortikal vidalar kullanılarak tespit edildi. Uygun olan olgulara ortalama 3.7 haftada PTB (patellar tendon bearing) alçısı yapılarak, kırık ekstremitelerine yük verdilirdi. Johner ve Wrush (34) kriterlerine göre % 83.2 çok iyi ve iyi fonksiyonel sonuçlar elde edildi. Bu çalışma sonunda, tibia cisim kırıklarının dinamik kompresyon plağı ve vidalar ile tespitinin, fonksiyonel sonuçlan iyi olan, yanlış kaynama, kaynamama, eklem sertliği, üst ve alt metafız bölgelerine yakın tibia cisim kırıklannda yetersiz tespit gibi komplikasyonlan azaltan, kırık masası ve skopi cihazı gerektirmeden her koşulda güvenle kullanılabilecek bir yöntem olduğu kanısma varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6872
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048899.pdf
  Until 2099-12-31
8.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons