Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6871
Başlık: Elektronların bromsstrahlung spectrumunun Monte-Carlo benzetişim yöntemi ile incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of the bromsstrahlung spectrum of electrons by Monte-Carlo simulation method
Yazarlar: Özmutlu, Cihan
Kıvrak, Ayşe Demir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bremsstrahlung
Elektron
Monte Carlo Yöntemi
Spektrum
Electron
Monte Carlo Method
Spectrum
Yayın Tarihi: 10-Eyl-1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kıvrak, A. D. (1993). Elektronların bromsstrahlung spectrumunun Monte-Carlo benzetişim yöntemi ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Sonsuz geometrili Al ortamında, 0.2MeV-5MeV enerji aralığında, elektron Bremsstrahlung X-ışmı spektrumu Monte Carlo Benzetişim Yöntemi ile elde edilmiştir. Benzetişimin hızlandırılması amacı ile, elektron etkileşmesinin Bremsstrahlung olma olasılığını büyültmeyi içeren bir hızlandırma yöntemi uygulanmıştır.
Electron bremsstrahlung X-ray energy spectrum has been obtained by 'means of Monte Carlo simulation method in infinity Al medium, for electron energies of 0.2MeV-5MeV. A method to accelerate the simulation has been applied. The method based on assumption that the probability that electron interaction will be Bremsstrahlung being large.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6871
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
028582.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.84 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons