Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6869
Title: Bursa ili (Merkez) allerjik neropolenleri üzerinde incelemeler
Other Titles: Investigations on allergic neropolens in Bursa province (Center)
Authors: Malyer, Hulusi
Bıçakçı, Adem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Hipersensitivite
Polinoloji
Çiçek tozu
Çiçek tozu analizi
Hypersensitivity
Polinology
Pollen
Pollen analysis
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bıçakçı, A. (1993). Bursa ili (Merkez) allerjik neropolenleri üzerinde incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa havasında, 19 Mart 1991-22 Mart 1992 tarihleri arasında gravimetrik yöntem kullanılarak polen yoğunluğu ve çeşidi araştırılmıştır. Bir yıllık sürede, haftada iki defa olmak üzere değiştirilen preparatlar incelenmiş ve 35 taksona ait polen saptanmıştır. Taksonlara ait polenlerin Bursa atmosferinde cm2 'ye düşen haftalık, aylık miktarları çizelge ve şekiller halinde verilmiştir. Ayrıca, cm2'ye düşen haftalık polen miktarları kullanılarak Bursa ilinin bir yıllık polen takviminin hazırlanması yanında polen konsantrasyonlarının aylık değişimlerinde, meteorolojik faktörlerin etkileri de karşılaştırılmıştır.
It has been studied, the pollen density and variety by using gravimetric method between 19 March 1991- 22 March 1992 in Bursa air. During one year, the preparats were made change twice a week, have been studied and the pollens that were belonged to 35 taxa have been determinated. Besides all these the pollen numbers belonging to taxa for one month and one week in per cm2 in Bursa atmosphere, have been given as a regards of figure and graphs. It has also been compared the effects of meteorological factors on the variability of monthly pollen concentration, besides the preparation of pollen calendar of Bursa city for one year by using numbers of pollen fallen in per cm2 in a week.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6869
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028324.pdf
  Until 2099-12-31
3.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons