Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6861
Başlık: Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan anlayışının günümüzdeki yeri ve önemi
Diğer Başlıklar: The view of Takiyettin Mengüşoğlu on the place and importance of human understanding nowadays
Yazarlar: Eren, Işık
Çıvgın, Ayşe Gül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Felsefi antropoloji
Mengüşoğlu, Takiyettin
Ontoloji
Varlık
Philosophical antrophology
Ontology
Asset
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çıvgın, A. G. (2003). Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan anlayışının günümüzdeki yeri ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6861
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127988.pdf5.79 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons