Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6855
Title: Saç kalıp tasarımında yırtılma problemlerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of fraction problem of sheet metal die design
Authors: Uğuz, Agah
Özdemir, Bayram Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: CAD/CAM
Kalıp tasarımı
Sonlu elemanlar yöntemi
Üretim sistemleri
Mold design
Finite element method
Production systems
Issue Date: 4-Sep-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, B. A. (1997). Saç kalıp tasarımında yırtılma problemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, sac kalıpçılığının en önemli problemlerinden olan yırtılma, ondülasyon ve şekil bozukları incelendi. Alternatif imalat yöntemlerinin problem çözümündeki etkileri araştırıldı. Tasarım aşamasında çözüme gidildi. CAD/CAM 'e ek olarak CAE kullanılarak sağlanan maliyet düşüşü incelendi.
In this study, fracture, curie and deformation which are the most important problems of sheet metal are examined. Effects of alternative production methods on problem solition are investigated. In this tried to solve the problem while in design step. Decrease in cost by usign CAE added to CAD/CAM is examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6855
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067670.pdf
  Until 2099-12-31
12.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons