Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6853
Başlık: Neonatal sepsisin prognozunun tayininde bazı hematolojik parametrelerin yeri
Diğer Başlıklar: Some hematological parameters in determining the prognosis of neonatal sepsis
Yazarlar: Dengiz, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kan testleri
Prognoz
Sepsis
Hematologic tests
Prognosis
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dengiz, O. (1988). Neonatal sepsisin prognozunun tayininde bazı hematolojik parametrelerin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Neonatal sepsiste nötrofillerde toksik granülasyon ve vakuolizasyon gibi morfolojik değişiklikler, yüksek band sayısı, yüksek band/parçalı oranı ve düşük trombosit sayısı sıklıkla görülmektedir. Bu değişikliklerin hastalığın erken tanısında yararlı birer test olarak kullanılabileceği, daha önce yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada bazı klinik verilerle birlikte, yukarıdaki testlerin tedavi süresinde tekrarlanması durumunda, prognoz belirlenmesinde yararlı olup, olamayacağını araştırmak istedik. Bu amaçla kliniğimizde neonatal sepsis ön tanısı ile yatan hastalarda yatışlarının 1,3,5 ve 7. günlerinde, bu 5 testin tümü tekrarlandı ve her pozitif test için 1 puan verildi. Çalışma süresi içinde, 240 yenidoğan sepsis ön tanısı ile yatırılan hastanın 76'sında tanı, kan kültürü sonuçlarıyla kanıtlandı. Bu hastalarımızdan iyileşen 59'una Grup I ve ölen 17 olguya da Grup II adı verildi. Bu gruplar bazı klinik bulgular ve yukarıda adı geçen test pozitifliği ortalama puanları yönünden karşılaştırıldı. Araştırma grupları arasında gestasyonel yaş, cins ve ağırlık yönünden anlamlı bir fark yoktu. Semptomların başlama yaşı karşılaştırıldığında, Grup I 'de ortalama yaş 9.8 ± 9.2 gün bulunurken, Grup II 'de 4.9 ± 6.4 gün bulundu. Erken sepsis (semptomların hayatın ilk 72 saati için de başlaması) görülme oranı, Grup I'de % 37.3 bulunurken, Grup Il'de % 64.7 bulundu. Test pozitiflik puanları da Grup Il'de tüm ölçümlerde ortalama 2'nin üzerindeyken, Grup I'de 2'nin altındaydı. Bu farklılıkların tümü istatistiksel yönden anlamlıydı. Bu bulgularla neonatal sepsiste hastalık belirtilerinin ilk 72 saat içinde başlaması ve yukarıda adı geçen testlerden 2 veya daha fazlasının pozitif olması kötü prognoza işaret etmektedir. Bu gibi hastalar daha yakın izlemeye alınmalıdır.
There is not any abstract.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6853
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005258.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.47 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons