Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6853
Title: Neonatal sepsisin prognozunun tayininde bazı hematolojik parametrelerin yeri
Other Titles: Some hematological parameters in determining the prognosis of neonatal sepsis
Authors: Dengiz, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kan testleri
Prognoz
Sepsis
Hematologic tests
Prognosis
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dengiz, O. (1988). Neonatal sepsisin prognozunun tayininde bazı hematolojik parametrelerin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Neonatal sepsiste nötrofillerde toksik granülasyon ve vakuolizasyon gibi morfolojik değişiklikler, yüksek band sayısı, yüksek band/parçalı oranı ve düşük trombosit sayısı sıklıkla görülmektedir. Bu değişikliklerin hastalığın erken tanısında yararlı birer test olarak kullanılabileceği, daha önce yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada bazı klinik verilerle birlikte, yukarıdaki testlerin tedavi süresinde tekrarlanması durumunda, prognoz belirlenmesinde yararlı olup, olamayacağını araştırmak istedik. Bu amaçla kliniğimizde neonatal sepsis ön tanısı ile yatan hastalarda yatışlarının 1,3,5 ve 7. günlerinde, bu 5 testin tümü tekrarlandı ve her pozitif test için 1 puan verildi. Çalışma süresi içinde, 240 yenidoğan sepsis ön tanısı ile yatırılan hastanın 76'sında tanı, kan kültürü sonuçlarıyla kanıtlandı. Bu hastalarımızdan iyileşen 59'una Grup I ve ölen 17 olguya da Grup II adı verildi. Bu gruplar bazı klinik bulgular ve yukarıda adı geçen test pozitifliği ortalama puanları yönünden karşılaştırıldı. Araştırma grupları arasında gestasyonel yaş, cins ve ağırlık yönünden anlamlı bir fark yoktu. Semptomların başlama yaşı karşılaştırıldığında, Grup I 'de ortalama yaş 9.8 ± 9.2 gün bulunurken, Grup II 'de 4.9 ± 6.4 gün bulundu. Erken sepsis (semptomların hayatın ilk 72 saati için de başlaması) görülme oranı, Grup I'de % 37.3 bulunurken, Grup Il'de % 64.7 bulundu. Test pozitiflik puanları da Grup Il'de tüm ölçümlerde ortalama 2'nin üzerindeyken, Grup I'de 2'nin altındaydı. Bu farklılıkların tümü istatistiksel yönden anlamlıydı. Bu bulgularla neonatal sepsiste hastalık belirtilerinin ilk 72 saat içinde başlaması ve yukarıda adı geçen testlerden 2 veya daha fazlasının pozitif olması kötü prognoza işaret etmektedir. Bu gibi hastalar daha yakın izlemeye alınmalıdır.
There is not any abstract.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6853
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005258.pdf
  Until 2099-12-31
1.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons