Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6846
Title: Akut viral hepatitiste kromozom kırılmaları ve bunun biyolojik anlamı
Other Titles: Chromosome breaks in acute viral hepatitis and its biological meaning
Authors: Akçağlar, Sevim
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hepatit-viral-insan
Kromozom delesyonu
Hepatitis-viral-human
Chromosome deletion
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçağlar, S. (1988). Akut viral hepatitiste kromozom kırılmaları ve bunun biyolojik anlamı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sitogenetik incelemeler kromozomlardaki spontan değişikliklerin yanında viruslar, kimyasal maddeler ve radyasyonun,DNA replikasyonunu önleyerek genetik maddeye zarar verdiğini ortaya çıkarmıştır. Kromozomlar üzerine virusların yaptığı etkiyi saptamak amacıyla 20 Hepatit A virusu(HAV) ve 20 Hepatit B virusu (HBV) ile enfekte farklı farklı kişilerin hem akut hemde iyileşme dönemlerinden ve 10 sağlam kontrol grubundan alınan kan örneklerinden 1800 adet metafaz sahası incelenmiştir. Elde edilen bulgular literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçta kromozom kırığı, kromatıd kırığı, sekonder daralma, pulverizasyon ve kromozom kopukluklarının oranları ve cinsiyetlere göre dağılımlarının istatistiksel olarak bir anlam taşıyıp taşımadığı araştırılmıştır. Hepatit virusları ile daha önce yapılan çalışmaların çok kısıtlı olduğu ve tiplerin dikkate alınmadığı, hastaların akut ve iyileşme dönemleri nin karşılaştırılmasının yapılmadığı gözönünde tutulursa, bizim çalışmamızın bu viruslardan ileri gelen kromozom anomalilerine bir miktar ışık tutabileceği kanısındayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6846
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005262.pdf
  Until 2099-12-31
1.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons