Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSayılar, Yücel-
dc.contributor.authorTopal, Zehra-
dc.date.accessioned2020-01-23T13:00:04Z-
dc.date.available2020-01-23T13:00:04Z-
dc.date.issued2014-06-16-
dc.identifier.citationTopal, Z. (2014). Türkiye'de üst düzey yönetici değişimi: Kaynak bağımlılığı perspektifinden bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6842-
dc.description.abstractBu çalışma Türkiye'deki banka dışında faaliyet gösteren finansal sektördeki firmaların bir örgüt davranışı olarak gerçekleştirdikleri üst düzey yönetici değişimini hangi gerekçelerle gerçekleştirdiğini elde edilen veriler temelinde incelenmesini amaçlamaktadır. Üst düzey yönetici değişimini, örgütsel düzeyde sergilenen davranışlar olarak özellikle durumsallık ve vekalet kuramları çerçevesinde ele alınmaktadır. Durumsallık kavramı üst düzey yönetici değişimini performansa dayalı veriler ile açıklamaya çalışırken vekalet kuramı ise üst düzey yönetici ve bulunduğu kuruma asil-vekil nazarıyla aralarındaki kontrata dayalı bir şekilde ele almaktadır. Kaynak bağımlılığı kuramı ise söz konusu bu örgüt eylemini çevresel etkilerin bir sonucu olarak değerlendirmektedir. Kaynak bağımlılığı kuramı üst düzey yöneticiyi, örgütlerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri politik bir aktör olarak ele almaktadır. Araştırma sonucunda Türkiye'de son beş yılda gerçekleşen üst düzey yönetici değişikliklerinin, sektörde faaliyet gösteren firmaların örgüt çevrelerinde meydana gelen yasal düzenlemelere karşı göstermiş olabilecekleri bir tepki olarak gözlemlenmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it's examined reasons for executive selection and turnover based on the data is obtain in Turkish Financial Sector context. Executive selection and turnover as an organizational behavior are extensively studied from the perspective of contingency theory and agency theory. According to the theory of contingency, executive selection decisions depends on the characteristics of executives or performance of executives. On the other hand agency theory perspective sees executives aspects of agency cost. In terms of resource dependency theory, those organizational behaviors are explained by organizations need to manage dependencies. According to resource dependence theory, organizations that are dependent on environmental actors in order to gain power and control provide executive selection. Result of in this research, executive selection decisions is seen as an attempt to environmental changes of firms.en_US
dc.format.extentVIII, 63 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKaynak bağımlılığı kuramıtr_TR
dc.subjectÜst düzey yöneticilertr_TR
dc.subjectFinansal sektörtr_TR
dc.subjectÜst düzey yönetici değişimitr_TR
dc.subjectResourse dependency theoryen_US
dc.subjectExecutivesen_US
dc.subjectFinancial sectoren_US
dc.subjectExecutive turnoveren_US
dc.titleTürkiye'de üst düzey yönetici değişimi: Kaynak bağımlılığı perspektifinden bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeExecutive turnover in Turkey: a research from resource dependency perspectiveen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363776.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons