Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6842
Başlık: Türkiye'de üst düzey yönetici değişimi: Kaynak bağımlılığı perspektifinden bir araştırma
Diğer Başlıklar: Executive turnover in Turkey: a research from resource dependency perspective
Yazarlar: Sayılar, Yücel
Topal, Zehra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kaynak bağımlılığı kuramı
Üst düzey yöneticiler
Finansal sektör
Üst düzey yönetici değişimi
Resourse dependency theory
Executives
Financial sector
Executive turnover
Yayın Tarihi: 16-Haz-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Topal, Z. (2014). Türkiye'de üst düzey yönetici değişimi: Kaynak bağımlılığı perspektifinden bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma Türkiye'deki banka dışında faaliyet gösteren finansal sektördeki firmaların bir örgüt davranışı olarak gerçekleştirdikleri üst düzey yönetici değişimini hangi gerekçelerle gerçekleştirdiğini elde edilen veriler temelinde incelenmesini amaçlamaktadır. Üst düzey yönetici değişimini, örgütsel düzeyde sergilenen davranışlar olarak özellikle durumsallık ve vekalet kuramları çerçevesinde ele alınmaktadır. Durumsallık kavramı üst düzey yönetici değişimini performansa dayalı veriler ile açıklamaya çalışırken vekalet kuramı ise üst düzey yönetici ve bulunduğu kuruma asil-vekil nazarıyla aralarındaki kontrata dayalı bir şekilde ele almaktadır. Kaynak bağımlılığı kuramı ise söz konusu bu örgüt eylemini çevresel etkilerin bir sonucu olarak değerlendirmektedir. Kaynak bağımlılığı kuramı üst düzey yöneticiyi, örgütlerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri politik bir aktör olarak ele almaktadır. Araştırma sonucunda Türkiye'de son beş yılda gerçekleşen üst düzey yönetici değişikliklerinin, sektörde faaliyet gösteren firmaların örgüt çevrelerinde meydana gelen yasal düzenlemelere karşı göstermiş olabilecekleri bir tepki olarak gözlemlenmektedir.
In this study, it's examined reasons for executive selection and turnover based on the data is obtain in Turkish Financial Sector context. Executive selection and turnover as an organizational behavior are extensively studied from the perspective of contingency theory and agency theory. According to the theory of contingency, executive selection decisions depends on the characteristics of executives or performance of executives. On the other hand agency theory perspective sees executives aspects of agency cost. In terms of resource dependency theory, those organizational behaviors are explained by organizations need to manage dependencies. According to resource dependence theory, organizations that are dependent on environmental actors in order to gain power and control provide executive selection. Result of in this research, executive selection decisions is seen as an attempt to environmental changes of firms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6842
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
363776.pdf1.33 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons