Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6830
Başlık: Dikdörtgen biçimli düzlemsel mikroşerit anten dizileri
Diğer Başlıklar: Rectangular planar microstrip antenna arrays
Yazarlar: Bayrakçı, H. Ergun
Göymen, Hale
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anten
Antenna
Yayın Tarihi: 12-Oca-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Göymen, H. (1989). Dikdörtgen biçimli düzlemsel mikroşerit anten dizileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışmasının ilk kısmında; mikroşerit antenlere genel bir bakış, avantaj ve dezavantajları ile bazı genel bilgiler verildi. Daha sonraki kısımda, magnetik alan dağılımının düzgün olmadığı kabul edilerek dikdörtgen mikroşerit anten ve anten dizileri rezanatör mode­li ile incelenip gerekli parametreler çıkarılarak, ışıma alanları bil­gisayar yardımıyla çizildi. Bunu takip eden bölümde yine dikdörtgen mik­roşerit antenler iletim hat modeli ile incelenip gerekli parametreler bulundu, Tez çalışmasının diğer bir yönünü de yürüyen dalgalı mikroşerit antenler oluşturmaktadır.Bu nedenle 4.Bölümde yürüyen dalgalı mikroşerit antenler hakkında genel bilgiler veriİdi. 5.Bölümde yürüyen dal­galı mikroşerit anten modelleri geliştirildi.Bu modellerin analizinde farklı yöntemler kullanılarak gerekli parametreler bulundu.Giriş empedansını, yansıma katsayısını hesaplamak için iki ayrı yöntem geliş­tirilerek toplu öğelerden oluşan bir devre modeli önerildi. Duran dalgalaranını bulmak için bilgisayar programı hazırlandı. Farklı yöntemler ve değişik durumlar için incelenen mikroşerit antenler ve anten dizileri için elde edilen veriler sonuç kısmında yorumlanarak yapılan bu tez çalışması değerlendirildi.
In the first section of my thesis, an introduction to microstrip antennas and overall information have been defined. Necessary para meters have been found by analyzing rectangular microstrip antennas with resonator model became of assuming variation of the electric field along the width and thickness of the microstrip structure. In the latter section, a rectangular microstrip antenna has been analyzed by using a transmission line model. In other section been given general information about microstrip traveeling wave antennas, two models have been designed. A lumped equivalent network model has been proposed. Using these models, input impadartce, reflecting coefficient and input VSWR of the array. Have been calculated by means acomputor. Evaluation of this study has been given in the last section.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6830
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005256.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons