Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6829
Title: Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve güfte mecmuası: inceleme-metin
Other Titles: Kazasker Mustafa İzzet Efendi and his lyrics journal: research-text
Authors: Kemikli, Bilal
Kaygısız, Ömer Faruk
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Güfte
Lyrics
Şiir
Şair
Mecmua
Güfte mecmuası
Kazasker Mustafa İzzet
Composition
Poetry
Poet
Journal
Lyrics journal
Beste
Issue Date: 19-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaygısız, Ö. F. (2019). Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve güfte mecmuası: inceleme-metin. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Türk İslam Edebiyatına ait bir Yüksek Lisans tezidir. Toplamda IX + 346 sayfadan oluşmaktadır. Üç bölüme ayrılan tez klâsik bir inceleme – metin çalışması olarak adlandırılabilir. Tezde incelenen eser Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuasıdır. Tertip edildiği tarih tam olarak belli olmayan eser, 19. yüzyıla aittir. İçerisinde 312 adet şiir bulunmaktadır. Şiirlerin nazım şekli ise Şarkıdır. Bu çalışmada, Güfte Mecmuaları hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda Edebiyat – Mûsikî ilişkisi birkaç açıdan incelenmiştir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuası, günümüz alfabesine aktarılarak, şekil ve içerik özelliklerinden bahsedilmiştir.
This paper is a postgraduate thesis which belongs to Turkish Islamic Literature. It comprises of IX + 346 pages. The thesis which sectioned as three parts can be named as a classical research or a text study. The literary work analyzed in the thesis is Kazasker (Minister of Military) Mustafa Izzet's (Efendi's) Journal of Lyrics. The literary work of which date of issue is not clear, belongs to the 19th century. There are poems in the work. The poetic verse form of the poems is song. In this study, it is informed about the Journal of Lyrics. At the same time, the relation of literature and music is examined. The form and content features of Kazasker (Minister of Military) Mustafa Izzet's (Efendi's) Journal of Lyrics is mentioned by transmitting to modern-day alphabet.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6829
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ömer_faruk_kaygısız.tez.pdf.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons